Zuiderzeespoorlijn ligt er voor 2040

Advertentie

Dag 1 van de International Maglev Conference in Sint Petersburg, Rusland zit erop. Foto: Wouter van Gessel – Lid International Maglev Board, Voorzitter van Stichting Freedom of Mobility.

Deze zweeftrein belandde in Drachten door een stunt van de oudejaarsploeg van De Folgeren. (© Archieffoto Fokke Wester)

Op dit moment bezoekt Wouter van Gessel in St.Petersburg een congres over de Maglev in Europa, waarvan binnenkort een verslag op Treinennieuws.nl verschijnt. Tim Sekac zegt: ‘Zuiderzeespoorlijn ligt er voor 2040’

Tim Sekac: ‘Zuiderzeespoorlijn ligt er voor 2040’
Drachten– De Zuiderzeelijn is niet een gepasseerd station, zoals steeds beweerd wordt. Sterker nog; hij ligt er voor 2040.
Dat stelt de 20-jarige Tim Sekac uit Amsterdam. De student aan het ROC is voor een duurzamer Nederland, met meer spoorlijnen in plaats van snelwegen. Het spoor is volgens hem een goed antwoord op de huidige milieuvervuiling door het verkeer. Op Petities.nl heeft hij meerdere petities staan, waarmee hij medestanders zoekt voor de aanleg van meer spoorverbindingen. Zo pleit hij momenteel voor het herstel van It Dockumer Lokaeltsje en kreeg zijn petitie vorig jaar voor drie extra spoorlijnen in Drenthe, waaronder een lijn van Emmen via Drachten naar Leeuwarden, na flinke publiciteit, al 6.675 ondertekeningen.
Vrachtspoor
Nu richt de Amsterdammer zich op de Zuiderzeelijn, een spoorverbinding van Amsterdam naar Groningen, via Lelystad, Heerenveen en Drachten. Die verbinding is al tientallen jaren onderwerp van gesprek. In de jaren zestig werden al mogelijkheden gezien om een nieuwe lijn aan te laten sluiten op het toen nog bestaande vrachtspoor dat vanaf Philips-Drachten naar Groningen liep.
In de jaren ’80 ontstond het idee voor een spoorverbinding van Schiphol of Amsterdam naar Groningen, die het tracé volgde van de autosnelwegen A6 en A7 langs Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Tot tweemaal toe werden plannen gemaakt om de lijn snel aan te leggen, zowel in de jaren ’80 als rond de eeuwwisseling.
IJskast in
In 1986 gingen de plannen voor het eerst de ijskast in en in 2007 haalde het kabinet-Balkenende IV er definitief een streep door, waardoor de Zuiderzeelijn helemaal van tafel verdween. Als compensatie daarvoor kreeg het Noorden een pot met twee miljard euro, waaruit sindsdien tal van maatregelen zijn betaald die de bereikbaarheid moeten verbeteren.
Daarbij gaat het onder andere om de Zuidelijke Ringweg om Groningen, de Haak om Leeuwarden en de verbetering van Knooppunt Joure. In Drachten zijn onder andere de verbeterde aansluiting op de Wâldwei bij Nijtap en het nieuwe Transferium bij Ureterpvallaat deels uit dit potje betaald.
Verkiezingen
Hoewel de Zuiderzeelijn definitief is afgeblazen, toch duikt de naam regelmatig op in de media, vaak op initiatief van politici en ondernemers en vooral in tijden van verkiezingen. Daarbij krijgen ze echter weerwoord van wetenschappers. Zo noemde Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, in de Leeuwarder Courant de Zuiderzeelijn ‘in zekere zin een ontbrekende schakel in het Nederlandse spoorwegnet, net als de Afsluitdijk’. Maar het dichten ervan is niet verstandig, aldus Van Wee.
Volgens hem blijkt uit studies dat de kosten minstens drie keer zo hoog zijn als de baten en dat geldt voor zowel een gewone trein, een hsl, een magneetzweeftrein als voor de superbus van wijlen Wubbo Ockels. Ook hoogleraar verkeerspsychologie Karel Brookhuis van de Rijksuniversiteit Groningen noemt de Zuiderzee in het zelfde artikel ‘niet ineens levensvatbaar.’
Aansluiten op Stockholm
Amsterdammer Tim Sekac ziet echter nieuwe kansen voor een Zuiderzeespoor als die niet stopt in Groningen, maar kan aansluiten op de spoortunnel naar de Deense hoofdstad Kopenhagen en de Zweedse hoofdstad Stockholm, die nu wordt aangelegd. ,,In Spoorvisie 2040 | OV-Magazine stond vorig jaar al beschreven dat de Zuiderzeelijn rond 2040 klaar zou moeten zijn, en dan ook gelijk internationaal aan moet sluiten, zodat er een verbinding komt van Amsterdam naar Hamburg.”
,,In Duitsland en Denemarken zijn ze momenteel bezig met de aanleg van een peperdure spoortunnel van Hamburg naar Kopenhagen, onder de Oostzee door, zodat de treinen en auto’s niet meer op die veerboten hoeven te varen om naar de overkant te komen: De Fehmarnbeltverbinding. Die oeververbinding heeft een geplande lengte van 18,2 kilometer en moet in 2028 opengesteld worden. Als we nu met het Zuiderzeespoor beginnen, dan is die met een beetje geluk misschien ook rond die tijd klaar rond en kunnen er via het Noorden zowel gewone treinen als nachttreinen van de Randstad naar Zweden rijden.’

Jarenlang stond de zweeftrein bij het Adverium langs de A7 als een uithangbord voor de Zuiderzeelijn

 

De petitie van Sekac over de Zuiderzeespoorlijn is hier te vinden.   Bron: Drachtster Courant (Foto’s: © Fokke Wester)