Zonnepanelen boven de spoorlijnen

Advertentie

zon1Bekeken wordt of de mogelijkheid bestaat om de treinen in toekomst op zonne-elektriciteit te laten rijden. Als het lukt, om in heel Nederland ca 2.800 km spoor met een gemiddelde spoorbreedte ca 12 m te overkappen met zonnepanelen dan zijn daarmee 2 miljoen huishoudens van zonne-elektriciteit te voorzien. Dan is de Betuwelijn nog nieteens meegerekend. Dit is gelijk aan de elektriciteitsopwekking van ca 400 windmolens van minimaal 100 meter hoog per stuk. Dit is ook gelijk aan 230% van het eigen elektriciteitsverbruik van de spoorwegen. Men houdt op jaarbasis dus 130% over voor levering aan naastgelegen industrieën, kantoren, woningen en andere elektriciteitsvragers. Dit idee, ontwerp, uitwerking en patenten zijn vastgelegd door Europe’s Energy Point in Eefde. Er zijn natuurlijk meer voordelen. Zo draagt het bij aan milieudoelstelling van de overheid, in een keer een grote klap, maar draagt ook bij aan het groene imago van spoorwegen, van investeerders en andere betrokkenen. De horizonvervuiling zoals bij windmolens is veel minder. Daar de spoorlijnen meestal in de volle zon liggen, zijn zij veel effectiever en goedkoper dan zonnepanelen op de daken van huizen en van gebouwen. zon2En wat denk je van in de winter minder bladeren en sneeuw op de rails, daardoor ook levensduurverlenging van de rails en de wissels en de treinen. Het regenwater opvangen is een mogelijkheid wat weer gebruikt kan worden voor het schoonmaken van de treinen, toiletspoelingen (als die er zijn). Als treinen onder een zonne-dak rijden krijgen we ook geluidsstillere spoorwegen. In dit kredietcrisistijdperk ook veel werkgelegenheid. Een goed idee om verder uit te werken lijkt ons. Prorail is al enthousiast.
Bron en tekeningen: Europe’s Energy Point. Artist views: getekend door BM’Concepting in opdracht van Europe’s Energy Point”.

zon3

3 Comments

  1. Goed idee, maar wat zou 33600000 m2 zonnepanelen kosten in de aanschaf ?

  2. Vind de kosten niet zo belangrijk, betaald zich in de loop van de tijd van zelf terug.
    Vrees alleen dat millieu groepen weer wat hebben om over te klagen en de boel vertragen!!

  3. Als je dan effectief 33600000 zonnepanelen gaat aanschaffen, moet je wel degelijk rekening houden met de kosten. Voor dat geld kan je praktisch een nieuwe spoorweg bouwen.

    Voor uw informatie: dat zou ongeveer 24.104.347.826 € kosten.

    Waarde NS: rond de 4 miljard.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.