Wordt de NS weer de Nederlandse Spoorwegen?

Advertentie

Roger van Boxtel – directeur NS                                                   Foto: Treinennieuws.nl

NS wil partner zijn voor regio’s
Utrecht – 30 december 2017 – NS zal in de toekomst weer meebieden op regionale spoorconcessies. Dit zegt president-directeur van NS, Roger van Boxtel, vandaag in een interview in De Volkskrant. Ook in de toekomst wil NS een belangrijke bijdrage leveren in het bereikbaar houden van heel Nederland. Goede samenwerking met andere vervoersaanbieders en lokale en regionale overheden is daarbij essentieel.
In maart 2016 besloot NS zich met de strategie Spoorslags Beter 2016-2019 te richten op het hoofdrailnet en de HSL. Aanleiding voor deze strategie waren onder meer de afwikkeling van de parlementaire enquête Fyra en de onregelmatigheden bij de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg. NS koos ervoor om zich volledig te richten op drie kernactiviteiten: betere treindiensten op het hoofdrailnet en HSL, zorgen voor stations en bijdragen aan een betere deur-tot-deur reis. In de strategie heeft NS aangegeven tot 2019 niet meer mee te bieden op regionale concessies.
Het regeerakkoord, dat in oktober van dit jaar is gepresenteerd, biedt NS de ruimte om mee te bieden op regionale concessies. Daarnaast blijkt uit de voorlopige cijfers over 2017 dat de prestaties aanzienlijk verbeterd zijn. Reizigers waren dit jaar vaker op tijd en de investering in nieuwe treinen zorgt ervoor dat reizigers veelal een zitplaats hebben. Dit terwijl de reizigersaantallen groeien. De verbeterde prestaties zijn ook terug te zien in de waardering van onze reizigers: 80% gaf NS dit jaar een 7 of hoger (2016: 77%). NS voldoet hiermee aan de gemaakte prestatieafspraken. Ook heeft NS grote stappen voorwaarts gemaakt op het terrein van risicobeheersing (goverance, risk and compliance), zoals onlangs ook bevestigd door de aandeelhouder (minister van Financiën) in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.
NS wil ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren in het bereikbaar houden van heel Nederland. Goede samenwerking met andere vervoersaanbieders en lokale en regionale overheden is daarbij essentieel. Zo kunnen we samen een bijdrage leveren aan het oplossen van urgente vraagstukken voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling in Nederland. Dat vraagt om creatieve mobiliteitsoplossingen en maatwerkoplossingen.
NS wil daar een belangrijke partner in zijn en blijven. Als hiervoor in de toekomst regionale (spoor)concessies voor op de markt komen, kan NS hier aan mee doen. Uiteraard zal NS niet aangeven of zij zich al dan niet in zal schrijven op een specifieke concessie. Bron: NS – Foto cover: Zakennieuws

3 Comments

  1. Het is te hopen dat de NS weer op alle nevenlijnen zal gaan rijden, al was het alleen maar om van al dat in en uitchecken bij de diverse vervoerders af te zijn. De exploitatie van de nevenlijnen moet dan wel ook gedaan worden zoals al die andere vervoerders doen, dus zonder conducteur maar met controle ploegen .

  2. Veel van de regionale lijnen waarop Arriva e.a. rijden waren volgens de NS verliesgevend ofwel onrendabel. NS had m.i. een vaste methode voor lijnen waar ze van af wilden: minder treinen, slechtere service en slechtere aansluitingen. Als de reizigers dan weggelopen waren dan verklaarde NS zo’n lijn onrendabel. Het beste voorbeeld is nog steeds de lijn naar IJmuiden. Lovers heeft destijds geprobeerd daarop de strandexpres te laten rijden maar werd volop tegengewerkt door de NS. Toen Lovers eenmaal was weggepest gingen de rails meteen uit de grond.
    Het is aan Arriva, Veolia e.a. te danken geweest dat er überhaupt nog regionale lijnen bestaan, door een veel betere dienstverlening en modern materieel. En nu opeens wil NS weer meespelen op die lijnen? Asjeblieft NIET !

  3. Beste Jac, het is aan de provincies te danken dat er op alle lijnen die onrendabel waren en nog steeds zijn te danken is dat er treinen rijden. Die trekken daarvoor een hoop geld uit. Als het rijk indertijd ook gekozen had voor subsidiëring van de onrendabele (NS) lijnen, was NS daar gewoon blijven rijden.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.