Vrijdag de dertiende!

Advertentie

vervoerdersHoe zien Staatssecretaris Sharon Dijksma, Roger van Boxtel, Pier Eringa en Anne Hettinga de toekomst van het OV in Noordoost Nederland? En wat doen de trein- en busbedrijven in het noordoosten om reizigers in het OV beter van dienst te zijn? Op vrijdagmiddag 13 januari organiseren de gezamenlijke OV-bedrijven van Noord en Oost Nederland het congres ‘Samenwerken aan beter OV’. Een inspirerende en prikkelende middag met verschillende thema’s rondom openbaar vervoer.
De aftrap van deze middag wordt gedaan door Staatsecretaris Sharon Dijksma. Zij geeft haar visie op het openbaar vervoer en op de samenwerking in Noord en Oost Nederland. (Maar eigenlijk geldt dat voor heel Nederland. red.) Aan haar wordt ook de OV-ontwikkelagenda van Noord en Oost Nederland aangeboden. Hierin staan de plannen voor het OV in deze regio, bijvoorbeeld:
Belangrijke projecten voor het verbeteren van de aansluitingen tussen trein en bus en het realiseren van moderne knooppunten waar alle vormen van mobiliteit – dus ook fiets, auto en groepsvervoer – met elkaar worden verbonden.
Ook op het terrein van duurzaamheid en innovatie bevat de OV Ontwikkelagenda ambitieuze afspraken. In de komende jaren worden verschillende pilots uitgevoerd met schone brandstoffen als groene stroom en waterstof. Ook komen er experimenten met zelfrijdende treinen en bussen.
Er is een onderzoek gedaan naar de knelpunten van de IJssellijn (treinverbinding Zwolle-Roosendaal) en de daarbij mogelijke oplossingen. De resultaten van dit onderzoek zijn een mooie opzet om de te nemen maatregelen, voor de regio zo belangrijke IJssellijn, verder te bespreken met alle partners.
Op de Valleilijn kunnen de reizigers vanaf oktober 2016 gebruik maken van oplaadpunten voor hun mobiele telefoons. Dit is een proef in 1 treinstel die bij succes wordt uitgebreid naar alle treinen.
Het OV-congres Noordoost Nederland wordt georganiseerd door de vervoerders in de regio: NS, Arriva, Connexxion, Syntus, Qbuzz en Abellio. Voormalig Jakhals Isolde Hallensleben is dagvoorzitter. Het complete programma is hier te vinden.
Wilt u hier beroepsmatig bij aanwezig zijn? Mail dan naar anita.boonstra@ns.nl

vervoerders