Voor rekenen en plannen een grote onvoldoende

Advertentie

Uit onderzoek is gebleken, dat er een behoefte bestaat aan een goede IC-verbinding tussen de steden in Europa. Er moet vooral meer onderlinge afstemming komen met de Spoorwegmaatschappijen. De NS en Eurostar hebben nu weer problemen door bureaucratie tussen landen.
Zestig jaar geleden reed er een trein vanuit Nederland naar België. De problemen met de verschillende spoorwegsystemen werden toen – door de spoorwegmaatschappijen – sneller opgelost dan nu. Maar toen behoefde de Europese Unie zich niet te mengen in het grensoverschrijdend treinverkeer. Er moet vooral meer onderlinge afstemming komen. Treinen rijden op wisselstroom, of op gelijkstroom. Elk land heeft nog zijn eigen treinbeveiligingssysteem en zijn eigen betalings- en ticketsysteem. Niets is op elkaar afgestemd. Zelfs binnen de landsgrenzen, denk daarbij aan het in- en uitchecken bij NS en bijvoorbeeld Arriva.
Om een sneller en efficiënter internationaal openbaar vervoer per spoor mogelijk te maken, moet er meer uniformiteit komen. Provincie, rijk en Spoorwegmaatschappijen doen er verstandig aan om vooral in een duurzame verbetering van de bereikbaarheid per spoor te investeren. Maar er moet meer in ogenschouw worden genomen wat de werkelijke kosten zijn, nu en over bijvoorbeeld over tien jaar als iets opgeleverd moet worden. Dan zouden de budgetten niet altijd overschreden worden.
Ook de tijdplanning moet beter worden in geschat, zodat niet elk bouwwerk te laat wordt opgeleverd. Alle grote bouwwerken worden later geopend dan de planning: Noord/Zuidlijn, Spaarnedammerstunnel bij de Houthaven in Amsterdam, Hoekselijn naar Hoek van Holland en nu weer de snelle verbinding tussen Amsterdam en Londen. Al zegt een woordvoerder van Eurostar in een reactie op de brief dat de planning nog steeds is dat de trein in het voorjaar gaat rijden. Dat zal dan wel weer de eerst tijd overstappen worden.
Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat de directe verbinding is uitgesteld tot 2020, omdat er nog afspraken moeten worden gemaakt over grenscontroles met België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoe die grenscontroles er precies uit gaan zien, moet dus de komende twee jaar worden overlegd. “In een tijdsgewricht waarin alle landen vanwege terreurdreiging en migratiestromen belangrijke waarde hechten aan grenscontroles en beveiliging, moet dit uiteraard zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokken landen en uitvoeringsorganisaties gebeuren. En dat kost tijd”, schrijft de staatssecretaris.
Zoveelste vertraging
De Eurostar is vanaf april dit jaar operationeel. Of de trein tussen Amsterdam en Londen dan ook gaat rijden en hoe die reizen er uit gaan zien, is niet bekend. Mogelijk moeten de passagiers dus toch onderweg uitstappen voor de grenscontrole, totdat de vier landen een akkoord hebben bereikt over de grenscontroles.
Het is dus niet de eerste keer dat het project vertraging oploopt. Volgens de plannen had de trein al twee jaar geleden moeten rijden, maar toen gooiden softwareproblemen roet in het eten. Foto: NS

2 Comments

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.