Treinreizen in het buitenland

Advertentie

Op vakantie met het openbaar vervoer. Op vakantie per open-baar vervoer naar het buitenland: aangenaam, avontuurlijk, interes-sant én minder milieubelastend. Daarom ook dit jaar weer een uitneembaar katern in De Reiziger, het tijdschrift van vereniging reizigers openbaar ververvoer (ROVER), boordevol reismogelijk-heden, tarieven, tips van lezers en andere praktische informatie. Nu extra dik en mét Oost Europa, Baltische staten en Balkan! Met de (jaarlijkse) buitenlandinformatie wil ROVER u een beeld geven van de reismogelijkheden per trein (en hier en daar per bus en boot) naar en in een groot aantal Europese landen (inclusief, op veler verzoek, Oost-Europa), aangevuld met handige tips. De informatie over reizen en prijzen is samengesteld in januari 2009 en is onder voorbehoud. De treinprijzen zijn gebaseerd op tweede klas, tenzij anders aangegeven. De eerste klas prijs ligt over het algemeen vijftig tot zestig procent hoger. Meer weten over ROVER? Klik hier.