Treinen Arriva Merwede-Lingelijn ook rood

Advertentie

Merwede-Lingelijn vormgegeven door reizigers. Conform de ambities die de samenwerkende partijen hebben met de Merwede-Lingelijn (spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen), is een aantal projecten voor de treinen en de omgeving verder geconcretiseerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst afgelopen dinsdag 22 mei voor reizigers en andere belanghebbenden zijn de resultaten van het reizigersonderzoek gepresenteerd. Martin Huls en Anne Hettinga hebben tevens de kleur van de nieuwe Arriva-trein, die vanaf eind 2008 op het traject gaat rijden, bekendgemaakt. De reizigers hebben met overgrote meerderheid voor de kleur rood gekozen. De 5 inzendingen werden beloond met een glassculptuur van de Spurt, de nieuwe Arriva-trein.

Een aantal punten dat uit het reizigersonderzoek komt, heeft bij Arriva al voor aanvang van de concessie de volledige aandacht gekregen. Zo is op iedere trein een steward aanwezig; wordt ingezet op goede aansluitingen op trein en bus en ontwikkeld zij acties om het reizen nog aantrekkelijker te maken.

De komende 11 jaar verzorgt Arriva het personenvervoer op de Merwede-Lingelijn. Door een flink pakket aan verbeteringen door te voeren en de inspanningen die door andere partijen rond het spoor verricht worden, wordt een aanzienlijke reizigersgroei verwacht.

Het reizigersonderzoek

Het Platform Sociale Veiligheid heeft in november 2006 een enquête gehouden onder de reizigers van de Merwede-Lingelijn. Het doel van het onderzoek was om een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de reizigers ten aanzien van de sociale veiligheid op de Merwede-Lingelijn. De enquête is ontwikkeld door Roberto van de Berg, student aan de Hogeschool Amsterdam, onder begeleiding van Matti Baggerman, coördinator Sociale Veiligheid.

Aan het onderzoek namen 1248 reizigers deel. 44% van de respondenten is vrouw, 56% man. De grootste groep, 29%, behoort tot de leeftijdscategorie tot 25 jaar. 73% van de reizigers is afkomstig uit de gemeenten gelegen aan de Merwede-Lingelijn. Het merendeel van de reizigers is op weg naar het werk (41%), 27% reist over de Merwede-Lingelijn naar school.

Duidelijk is ook dat niet alleen de vervoerder, gemeenten en politie een stempel drukken op de kwaliteit van het openbaar vervoer: ook het gedrag van de reiziger zelf is van invloed. 62% van de reizigers op de Merwede-Lingelijn ergert zich aan elkaar. Het gaat daarbij concreet om geluidsoverlast door telefoons en muziek. Dit is topergernis nummer 1. Dit pleit voor duidelijke huisregels en toezicht op naleving daarvan. Twee andere grote ergernissen hebben betrekking op de basisfuncties van het openbaar vervoer: 52% ergert zich aan onnodige vertragingen en treinuitval en 51% aan gebrek aan zitplaatsen tijdens de spits. 41% ergert zich aan de hygiëne op de trein.

Tot slot laat de enquête duidelijk zien dat de communicatie richting de reiziger beter kan: 66% van de respondenten is namelijk niet op de hoogte van de ontwikkelingen op de Merwede-Lingelijn. Hier zal het platform en de partners dan ook de komende jaren veel aandacht aan besteden.
De reizigers zijn duidelijk in hun oordeel. Verbeterpunten als comfortabele treinen, moderne haltes en meer toezicht worden de komende tijd opgepakt door de verschillende partijen die samenwerken aan de ontwikkelingen van de Merwede-Lingelijn. Door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en klantenpanels blijven we de reiziger bij de ontwikkelingen betrekken.

Arriva op de Merwede-Lingelijn
Een aantal punten dat uit het reizigersonderzoek komt, heeft bij Arriva al voor aanvang van de concessie de volledige aandacht gekregen. Zo is op iedere trein een steward aanwezig; wordt ingezet op goede aansluitingen op trein en bus en ontwikkeld zij acties om het reizen nog aantrekkelijker te maken.

De komende 11 jaar verzorgt Arriva het personenvervoer op de Merwede-Lingelijn. Door een flink pakket aan verbeteringen door te voeren en de inspanningen die door andere partijen rond het spoor verricht worden, wordt een aanzienlijke reizigersgroei verwacht.

Nieuwe treinen
De Spurt, zoals de nieuwe Arriva-trein heet, is in het Noorden van het land al op enkele trajecten in gebruik. De trein wordt gekenmerkt als comfortabel en modern. De gelijkvloerse instap, de mogelijkheid om fietsen mee te nemen en de ruime opzet zijn voor reizigers grote pluspunten. De Spurt zal vanaf eind 2008 de 40 jaar oude NS treinen vervangen. Op de Merwede-Lingelijn worden elektrische treinen ingezet, in het Noorden rijdt de dieselvariant.

Op en rond het spoor
Een hoge frequentie maakt reizen met de Merwede-Lingelijn aantrekkelijker. Door op een tweetal plaatsen (Dordrecht Stadspolders en bij Hardinxveld) het spoor te verdubbelen, is het mogelijk met een 15-minutendienst te gaan rijden. Ook meer plaatsen om in, uit en over te stappen maakt het reizen aantrekkelijker. Door het nieuwe materieel dat sneller stopt en optrekt (zogenaamde lighttrain), is er op het hele traject nauwelijks tijdsverlies door de extra stops.

De komende tijd wordt veel geïnvesteerd in de haltes en hun omgeving. Het gaat dan niet alleen om meer meubilair en betere voorzieningen (fietsenstalling, parkeren, winkels), maar ook om meer toezicht in de trein, op het station en in de omgeving en een betere aansluiting op de bus en trein.

Samenwerking
Veel partijen werken de komende jaren samen aan deze ontwikkeling van de Merwede-Lingelijn. Trekkers voor de verschillende onderdelen zijn:
provincie Zuid-Holland voor concessie van het openbaar vervoer en de aanleg van de passeersporen;
gemeenten langs de Merwede-Lingelijn voor het Platform Sociale Veiligheid, de aanleg van de nieuwe haltes, verbetering van bestaande haltes en ruimtelijke ontwikkelingen rondom de haltes;
Arriva als vervoerder op de Merwede-Lingelijn;
ProRail voor het bouwen en beheren van de passeersporen en de nieuwe haltes.

Binnen het Platform Sociale Veiligheid zijn naast de gemeenten, Arriva en ProRail ook partijen als KLPD, openbaar ministerie en NS Poort actief.