Tram railatlas

Advertentie

Al zijn trams geen treinen, toch willen wij u dit historische boek niet onthouden. De tramgeschiedenis loopt in heel veel opzichten gelijk op met de trein. Zoals de geschiedenis van de Haagse tram bijvoorbeeld. In Den Haag reed in 1864 de eerste paardentram van ons land, in 1879 de eerste stoomtram en in 1890 de enige accutram. Vanaf 1877 ontstond een stadstramnet, dat eerst door paardentrams werd bereden en vanaf 1904 door elektrische trams op in totaal vijftig lijnen. Vanuit en rond Den Haag kwamen meerdere tramlijnen, bereden door paardentrams, stoomtrams en elektrische trams, van verschillende maatschappijen naar Scheveningen, Delft, Wassenaar, Voorschoten, Leiden en het Westland. Deze railatlas geeft in kaart, woord en beeld een totaalbeeld van de ontwikkeling en de geschiedenis van het stadstramnet van Den Haag en alle andere tramlijnen in en rond Den Haag vanaf 1864. Ook worden
belicht de ligging van de sporen in de verschillende perioden en zaken op en rond de tramlijn, zoals de baan, railprofielen, haltevoorzieningen, bovenleiding en voeding van het tramnet. Een en ander wordt in dit boek uitvoerig behandeld aan de hand van vele net-, lijn-, gebieds- en detailkaarten, tekst en foto’s. Alles geheel in zwart/wit. Beide auteurs van dit boek, geboren Hagenaars, hebben meerdere publicaties
op tramgebied op hun naam staan. Voor Johan Blok is de Haagse tram zijn specialiteit, voor Dick van der Spek het maken van tekeningen op spoor- en tramgebied. De twee specialiteiten hebben geleid tot het maken van deze Railatlas van Den Haag. Dit NVBS boek wordt uitgeven door Uitgeverij Alk.