Totaltrain gaat online

Advertentie

De winkels van Totaltrain bestaan niet meer. Zij gaan door onder dezelfde naam Totaltrain maar dan online, dus als internetwinkel. Het nieuwe businessmodel van Totaltrain in Castricum en Valkenburg heeft dus een flinke aanpassing ondergaan. De presentatie van alle nieuwe plannen zijn tijdens de Spielwarenmesse 2009, begin februari in Nürnberg, aan producenten voorgelegd. Het afgelopen jaar hebben Totaltrain en haar investeerders een diepgaande analyse gemaakt van de wereld van spoorwegliefhebbers. Uit verschillende bronnen zijn kwantitatieve (demografisch, economisch) en kwalitatieve gegevens verzameld over het gedrag, de wensen en de bestedingen van treinliefhebbers voor wat betreft modelbouw & modeltreinen, boeken & beeldproducties en treinreizen & treinvakanties. Ook zijn de ontwikkelingen bij producenten en toeleveranciers geanalyseerd. Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft Totaltrain een nieuw businessmodel opgesteld dat het beste aansluit op de toekomst voor de treinhobby. Uitgangspunt is om de hobby voor liefhebbers betaalbaar te houden door facetten als de technologische, economische en logistieke ontwikkelingen, de rol van het internet versus traditionele winkels, internationalisering en onaf-hankelijkheid ten opzichte van merken en fabrikanten zal een belang-rijke plaats in Totaltrains plannen geven.

Bron en website: http://www.totaltrain.nl/

26-06-2009 – Totaltrain failliet