Toch weer plannen voor de IJzerenRijn

Advertentie

ijzeren-rijn1De bijna voltallige Belgische regering is in Den Haag op bezoek bij de Nederlandse collega’s. Bedoeling is het beleid van beide landen beter op elkaar af te stemmen. Wat wordt er allemaal besproken? De IJzeren Rijn stond o.a. op de agenda. Daar werd beslist dat minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) in België, het initiatief zal nemen om een werkgroep op te richten. Die zal eerst actief zijn op het niveau van de kabinetten en administraties, om nadien naar ministerieel niveau over te schakelen. Bedoeling is dat niet alleen vertegenwoordigers van België en Nederland rond de tafel plaatsnemen, maar ook van Vlaanderen, Duitsland en Noordrijnland-Westfalen.

ijzerenrijn2
Wordt er wel aan gedacht dat er bladeren en takken op de rails liggen?