Strukton Rail installeert Siemens veiligheidssysteem in Denemarken

Advertentie

 

Strukton Rail ontwikkelt, bouwt, installeert en onderhoudt spoorsystemen met als doel het spoor optimaal beschikbaar, betrouwbaar, veilig en meetbaar te maken. Strukton heeft nu van Siemens de opdracht gekregen om het veiligheidssteem van het spoor rond Kopenhagen te installeren.

Alles groen: Veilig
Alles rood: Onveilig

UTRECHT, 8 augustus 2011 – Een joint venture van Strukton Rail en Aarsleff Rail heeft een subcontract van Siemens verworven voor het installeren van de eerste fase van de vernieuwing van het veiligheidssysteem op het traject rond Kopenhagen (S-trein) van spoorbeheerder Banedanmark. Dit project is onderdeel van een totale vernieuwing van het veiligheidssysteem van het complete Deense spoor. Dit vernieuwingsproject is onderverdeeld in drie delen: het traject rond Kopenhagen en het oostelijk en westelijk deel van het Deense spoornetwerk. Bij het vernieuwen van het veiligheidssysteem van Banedanmark wordt gebruik gemaakt van het nieuwste ERTMS-systeem waarmee treinen veiliger en sneller kunnen rijden. Denemarken is het eerste land dat deze technologie in het gehele spoornetwerk installeert. De vernieuwing van het veiligheidssysteem rond Kopenhagen wordt in drie fases uitgevoerd en wordt in 2020 afgerond. Strukton Rail en Aarsleff zijn verantwoordelijk voor de installatie van kabels en apparatuur langs 170 kilometer dubbelspoor en 85 stations van de Kopenhagen S-trein. Momenteel vernieuwt Strukton Rail samen met Aarsleff in opdracht van Banedanmark ook 64 kilometer enkelspoor tussen Bramming en Tønder aan de kust in het zuidwesten van Denemarken.

Dit bovenstaand bericht geeft ons gelijk de aanleiding, om over ons bezoek aan de Siemens fabriek in Berlijn te laten lezen en te zien.

Bij de aankomst in ons hotel in Berlijn, lazen wij het bericht in de krant van een enorme brand in een DB locomotief op het Hauptbahnhof. De gehele treinenloop rond Berlijn was van slag. Gelukkig kom meteen overschakeld worden op andere sporen, dankzij de beveiligheidsystemen. Laat dat nu precies de reden zijn van ons bezoek aan Siemens.

Siemens spoorautomatisering
In 1847 ontwikkelde Werner von Siemens de eerste elektromagnetische bel, waarmee aankondigingen van treinen en andere informatie aan seinposten konden worden doorgegeven. Daarmee legde hij de basis voor de signaleringstechniek voor spoorwegen. Twee jaar later leverde Siemens aan buitenlandse spoorwegmaatschappijen wijzertelegrafen, die langs spoorlijnen werden geplaatst en waarmee treinen konden worden aangekondigd. Deze wijzertelegraaf had zich al eerder met kwaliteit en efficiëntie bewezen bij de Pruisische spoorwegen. Zo breidde de visionaire ondernemer zijn activiteiten op het gebied van de ontwikkeling en productie van beveiligingstechniek voor spoorwegen vanaf het begin voortdurend uit. In 1856 vond Werner von Siemens de magnetische wisselstroominductor uit. Dit apparaat legde de basis voor het afschermen van baanvakken en stations en daarmee ook voor de signaleringstechniek in de daaropvolgende decennia. Dankzij het toekomstgerichte ondernemerschap van Siemens heeft de spoorautomatiseringstak zich voortdurend verder weten te ontwikkelen. Vandaag de dag is Siemens nog steeds een pionier op het gebied van industriële productiviteit, de ontwikkeling van intelligente infrastructuuroplossingen en energie-efficiënte producten en systemen. Siemens heeft in de signalerings- en verkeersleidingstechniek een belangrijke rol gespeeld bij de overgang van mechanische naar elektronische en computergestuurde systemen.

Lijkt wel spaghetti

Veilige en efficiënte techniek van de marktleider
Siemens Mobility is wereldwijd marktleider op het gebied van de signaleringstechniek voor spoorwegen en een denktank voor het spoorverkeer van vandaag en morgen. De door Siemens Mobility ontwikkelde spoorwegautomatiseringssystemen zorgen ervoor dat het spoor en de treinstations voldoen aan alle voorwaarden op het gebied van veiligheid, stiptheid, snelheid en capaciteit. Alleen al op het gebied van de spoorwegautomatiseringstechniek ontwikkelen en produceren ongeveer 6000 medewerkers wereldwijd operationele controlesystemen, componenten voor de
bewaking, sturing en planning voor een veilig en efficiënt streek- en langeafstandsvervoer per spoor. Daarbij worden innovatieve ideeën voor automatisering in de gehele spoorweginfrastructuur geïmplementeerd, zodat betere prestaties en economische voordelen kunnen worden behaald. De nadruk ligt hierbij op energiezuinige, milieuvriendelijke technologieën en IT-gebaseerde oplossingen die informatie op een intelligente wijze verwerken, waardoor voor een optimalisatie van alle activiteiten in het spoorverkeer wordt gezorgd.

Aandrijvingen voor wissels, worden bijna aan de lopende band gemaakt

Treinbeïnvloeding
Automatische treinbeïnvloedingssystemen bewaken continu en met veilige signaaltechniek alle bewegingen van voertuigen in het streek- en langeafstandsvervoer die zich op het spoor en in treinstations bevinden. Deze systemen helpen machinisten bij hun werk met veiligheids- en operationele functies. Wanneer de trein stilstaat, neemt het treinbeïnvloedingssysteem het werk van de machinist over. Daarnaast kan er operationele informatie overgedragen worden om zo de exploitatie van het spoor zo efficiënt en economisch te maken. Door het gebruik van dit systeem kunnen korte intervallen, hoge snelheden en daardoor een optimaal gebruik van baanvakken en het net bereikt worden.

Operationele verkeersleidingstechniek

Indrukwekkende machines

Operationele verkeersleidingssystemen sturen en bewaken de spoorwegactiviteiten vanuit een centrale locatie. Gebruiksvriendelijke interfaces en geïntegreerde automatiseringsfuncties maken een optimale planning en een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk. Siemens Mobility werkt voortdurend aan de ontwikkeling van deze controlesystemen om de gebruiker optimaal te kunnen ondersteunen bij een efficiënte sturing van de vervoersstromen. Door een intensieve analyse van de werkprocessen konden mogelijkheden voor verbetering worden geïdentificeerd en op maat gemaakte oplossingen voor klanten worden ontwikkeld. Zo kan bijvoorbeeld de functionaliteit van de beveiligingstechniek, door deze intelligent toe te passen op functies die niet direct met de beveiliging te maken hebben, bijdragen aan het verbeteren van de beschikbaarheid en capaciteit van een spoorwegexploitant. Zo kan er bijvoorbeeld automatisch met service- en onderhoudsaspecten rekening worden gehouden. Verder zorgen een intuïtieve gebruikersinterface en nieuwe interactie- en communicatietechnologieën voor een effectieve verwerking van informatie en zorgen op deze manier voor een optimaal gebruik van beschikbare capaciteiten en middelen. De aanwezige infrastructuur, zoals bijvoorbeeld rangeerterreinen en treinen, kan daardoor beter benut worden, waardoor de capaciteit wordt verhoogd zonder dat er extra investeringen in de infrastructuur nodig zijn. De systemen helpen de medewerkers in de verkeersleidingscentrale om effectief samen te werken over meerdere seinbereiken heen, zodat de medewerkers grotere gebieden op een zo veilig mogelijke manier kunnen beheren.
Elektronische seinposten
De elektronische seinpost (ESTW) ontvangt van de treindienstleiders in de meldkamer de bedieningscommando’s voor seinen en wissels voor het door hem aangestuurde baanvak, het zogeheten “Steuerbezirk” (stuurgebied). Zo kunnen treinen veilig het station in- en uitrijden. Voor de vervolgrit wordt de benodigde informatie van een elektronische seinpost naar de aangrenzende seinposten verstuurd. Deze seinposten sturen op hun beurt weer de betreffende systemen in hun eigen stuurgebied aan. Zo sluiten en openen overgangen op tijd, zodat de wachttijden niet langer zijn dan noodzakelijk.

Uitvoorraad leverbaar

De door Siemens Mobility compleet voorgemonteerde en geteste seinposten in modulaire containerconstructie zorgen voor een soepele workflow en een vermindering van de kosten voor montage en inbedrijfstelling, en dragen zo aan een verlaging van de investeringskosten bij.

Het Europese treinbeïnvloedingssysteem
Het European Train Control System (ETCS) is verantwoordelijk voor het grensoverschrijdend treinverkeer. Dit systeem vervangt geleidelijk aan de verschillende nationale treinbeïnvloedings- en beveiligingssystemen. Standaard interfaces tussen voertuig en spoor maken daarnaast de interoperabiliteit over landsgrenzen heen mogelijk. Bijna alle “snelwegen” van het Europese goederenvervoer zijn uitgerust met ETCS. ETCS heeft zich niet alleen in Europa, maar wereldwijd ontwikkeld tot de nieuwe standaard voor het sturen en de veiligheid van treinen. Als pionier van ETCS heeft Siemens Mobility bij de ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld en is sindsdien actief in alle belangrijke instanties en samenwerkingsverbanden. Over ETCS leest u in deel 3, van ons bezoekverhaal aan Siemens in Berlijn.

Beveiligheidsapparaten klaar om geplaatst te worden langs de spoorlijn

 Foto’: Treinennieuws.nl