Strukton koopt reinigingsinstallatie spoorballast en grind

Advertentie

Strukton heeft een reinigingsinstallatie voor spoorballast  en grind overgenomen van Heijmans. De indrukwekkende recyclingfabriek staat in  Roosendaal op een terrein van NS Vastgoed, waar ook voldoende ruimte is voor de  opslag van spoorballast en het daaruit geproduceerde zand en grind. Met de  aankoop van deze installatie komt de reiniging en hergebruik van spoorballast  volledig in eigen beheer van Strukton te liggen.

Het zand en grind uit de installatie wordt hergebruikt in  beton en asfalt, en ook toegepast bij de aanleg van sporen. Zo wordt afval van  spoorwerk omgevormd tot grondstof voor betonconstructies en infrastructuur.  Behalve spoorballast en grind kan de installatie ook betonpuin, dat  bijvoorbeeld vrijkomt bij sloopwerk, reinigen. Dankzij dit keteninitiatief
vermindert de afvalberg en komt er minder CO2 vrij. De aankoop van de  installatie past dan ook binnen de doelstelling van Strukton om meer grip te  krijgen op materialen en deze weer hoogwaardig toe te passen. Deze  duurzame activiteit van Strukton is een samenwerking van Grondbank Nederland en  Strukton Rail. De reinigingsinstallatie is niet alleen voor eigen gebruik maar  reinigt ook materialen die andere marktpartijen aanleveren. Aanvragen kunnen  gedaan worden bij Grondbank Nederland, het onderdeel van Strukton dat afval en  reststromen coördineert en recycling bevordert. De installatie heeft een spooraansluiting, ligt dicht bij een haven en is dus zeer goed bereikbaar.