Stoomlocomotief NS 3737 niet rijvaardig

Advertentie

Het Spoorwegmuseum bericht dat stoomlocomotief NS 3737 niet rijvaardig gemaakt kan worden. Door tegenvallende offertes wordt het beschikbare museumbudget voor deze revisie ver overschreden. Het project wordt te duur en daarmee is het onverantwoord de revisie uit te voeren. In 2006 is Het Spoorwegmuseum begonnen met een onderzoek naar het weer rijvaardig maken van Nederlands laatste stoomlocomotief, de NS 3737. In de loop der jaren heeft het museum daarvoor, mede met de hulp van fondsen en subsidiegelden, een flinke reservering opgebouwd. In Nederland bleek de revisie niet uitgevoerd te kunnen worden. Daarom zou de NS 3737 gerestaureerd worden in Meiningen (Duitsland). Zij konden volgens de eerste specificaties de revisie binnen het budget uitvoeren. In oktober 2008 konden de kosten voor het project opnieuw in kaart gebracht worden. De kosten van de revisie bleken veel hoger uit te vallen dan begroot. Een nadere specificatie van de restauratie-eisen en de verscherpte technische eisen zijn hiervan de oorzaak. Eventuele tegenvallers die tijdens de restauratie van zo’n oude stoomlocomotief meestal opduiken zijn hierin niet eens meegerekend. Het Spoorweg-museum is van mening dat de noodzakelijke investering voor het rijvaardig maken van de NS 3737 onverantwoord is. De NS 3737 zal dus niet meer rijden, maar wel gewoon in Het Spoorwegmuseum te zien blijven. Het voor de revisie gereserveerde geld wordt nu besteed aan het onderhoud van de gehele collectie. Het besluit de revisie van de NS 3737 af te blazen is een grote teleurstelling voor het museum, zijn bezoekers en zijn vrijwilligers. Vele jaren van inspanning en onderzoek zijn geïnvesteerd. Een ieder zal begrijpen dat dit een zeer moeilijke beslissing is geweest. Bron en foto: Het Spoorwegmuseum – Utrecht