Station Haarlem in boekvorm

Advertentie

Station Haarlem een rijk geïllustreerd dik gebonden boek van meer dan 475 pagina’s met honderden voornamelijk historische zwart/wit foto’s. De stations en sporen rond en door Haarlem. Door Klaas van Giffen. Uitgeverij SpaarenHout, Haarlem ISBN 978908683. Prijs: 39,50 te koop in de erkende boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever: info@spaar-en-hout.nl . Vooral een boek als herinnering aan het 100-jarige bestaan van dit zeer mooie station wat gelukkig niet gesloopt wordt, want het staat op de monumentenlijst. In dit boek worden herinneringen opgehaald aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, de roemruchte voorganger van de huidige Nederlandse Spoorwegen. Een uiterst gedetailleerd en pakkend verslag van de historische ontwikkeling van de spoorwegen in de Haarlemse regio. In kernhoofdstukken wordt vervolgens niet alleen de fraaie architectuur van het huidige momument “Station Haarlem” behandeld. Afgezien van de dienstregeling wordt ook de “bemensing” van station Haarlem onder de loep genomen, terwijl in een indrukwekkend objectenbeschrijving van de diverse Haarlemse spoorlijnen een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van de spoorplannen en spoorweginfrastructuur in de regio. Voorts komen diverse stoomlocomotievendepots van Haarlem aan bod en wordt aandacht besteed aan de spoortechniek, zoals het seinwezen, de elektrificatie en het rollend materieel. Een beschrijving van de Goederenstations, het Postvervoer en de Haarlemse treinenfabriek Beijnes completeren dit boek op groot formaat.