Sporen rond de Lange Jan

Advertentie

De geschiedenis van station Amersfoort en halte De Vlasakkers. Een pracht boek om te vragen of cadeau te krijgen.
Sporen rond de Lange Jan behandelt de rijke geschiedenis van Amersfoort als spoorwegknooppunt, zowel voor het reizigers- als het goederenvervoer. Het knooppunt dat al meer dan 140 jaar bestaat, bracht in de stad een groot aantal voorzieningen tot stand. De geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling, bloei en ook het verval van deze voorzieningen komt in woord en vooral in beeld uitvoerig aan bod.
Achtereenvolgens worden de spoorlijnen, de stations, de locomotievendepots, het rangeercomplex met de goederendienst, de omvangrijke wagenwerkplaats en de gasfabriek op het werkplaatsterrein uitgebreid belicht. Ook wordt de infrastructuur en het seinwezen behandeld. Het laatste hoofdstuk over de halte Amersfoort De Vlasakkers, die een belangrijke functie had in de Tweede Wereldoorlog en de jaren daarna, completeert de tekst. Het unieke fotomateriaal in combinatie met de gedegen toelichting biedt een bijzondere visuele dimensie en ontsluit een schat aan informatie. Het beschreven tijdvak bestrijkt de periode vanaf de komst van de NCS in 1863 tot het einde van de stoomtijd en het begin van de elektrische tractie in en rond Amersfoort. G.A. Russer publiceerde vele malen over de Nederlande railhistorie. Eerder verschenen van zijn hand in de Schaffelaarreeks: Sporen over de Veluwe en Amersfoort-Kesteren ,’n veelbesproken spoorlijn. Momenteel is een nieuwe, sterk uitgebreide versie van het laatstgenoemde boek in voorbereiding. Voor de totstandkoming van Sporen rond de Lange Jan deed de auteur opnieuw uitgebreid onderzoek en stuitte daarbij op onbekend archiefmateriaal dat in deze uitgave verwerkt is.

Auteur: Ger Russer
Prijs: 22,50
Aantal pagina’s: 228
Geheel zwart/wit
ISBN: 9789087880200