Sporen door Holland – Naast het spoor

Advertentie

Titels van twee boeken, die wij ter recensie toegezonden kregen, zijn al een tijdje in de boekenwinkel en soms in een treinenwinkel te koop. Daar het echt boeken zijn voor de lezers en lezeressen van Treinennieuws.nl willen wij u deze niet onthouden. Al lijkt de titel van dit bericht op één zin, het zijn twee kloeke gebonden boeken van rond de dertig euro, die vermoedelijk in vele boekenkasten staan of komen te staan.

Sporen door Holland / Railscene Holland

De afgelopen dertig jaar is er veel gebeurd op en rond het spoor in Nederland.
De Blauwe Engel heeft plaatsgemaakt voor de hogesnelheidstrein, het seinhuis heeft het afgelegd tegen de computer, het loket is vervangen door de kaartjes-automaat en de reiziger is gepromoveerd tot klant. Ondanks alle veranderingen en moderniseringen zijn spoor en trein blijven boeien, ook al valt de oude en vertrouwde sfeer nu vaak onder het hoofdstuk nostalgie en lijkt romantiek soms ver te zoeken. Toch spreekt de ijzeren weg nog altijd bij jong en oud tot de verbeelding en is de beleving van de spoorwereld altijd dezelfde gebleven. Sporen door Holland is een fotoboek dat op bijzondere en sfeervolle wijze de verbeelding en beleving van het spoor belicht. Met weinig woorden, vol van beelden uit heden en verleden, boeiend als de wisseling van de seizoenen.
Auteur: Carel van Gestel. ISBN 90 5994 0628 formaat 24 x 27,6 cm – 144 pagina’s, 180 foto’s – geheel fullcolour – prijs 29,90 tweetalig: engels/nederlands

Naast het spoor
Bij iedere vorm van transport, en dus ook bij transport over de rails, komen incidenten voor waarbij treinen en trams als gevolg van een aanrijding of technisch defect ontsporen en beschadigd raken. Ook worden nieuwe of afgedankte locomotieven en trams vaak met behulp van een speciaal transport over de weg getransporteerd. Dit boek geeft een overzicht van deze werkzaamheden en de technische aspecten hiervan die voor de buitenstaander vaak achter de schermen plaatsvinden. Naast recente fotoreportages zijn er in dit boek ook foto’s over dit onderwerp van de afgelopen 25 jaar opgenomen waardoor er een goed beeld ontstaat van de technische ontwikkelingen van het transport en het hersporen van het materieel. Waarom dit boek? In de ruim 25 jaar dat de auteur Rob Dragt, bergingswerk en speciaal transport fotografeert komt hij ook regelmatig in aanraking met incidenten, aanrijdingen en werkzaamheden op en rond het spoor. Hierdoor bevond zich in zijn archief veel beeldmateriaal over dit onderwerp. Regelmatig werd hem tijdens zijn fotowerk gevraagd of hij niet eens een boek zou kunnen maken over deze werkzaamheden. Het resultaat daarvan is dit kloeke boek!

ISBN 90 5994 086 5, formaat 24 x 28 cm – 116 pagina’s,
400 foto’s geheel infullcolour – prijs 34,50