Sporen door de tijd

Advertentie

Sporen door de tijd. Dit boekje werd u gratis aangeboden! Wij schrijven werd u gratis aangeboden, want het is bijna uit(verkocht).

Grafheuvels uit verschillende periodes, ontelbare scherven van aardewerk, belegeringswerken uit 1637 en een zestiende-eeuwse waterput. Zomaar een aantal restanten uit het verleden die bij de aanleg van de HSL-Zuid opgegraven zijn. Al die sporen uit het verleden komen tot leven in het boekje Sporen door de tijd, dat met grote stappen langs het tracé en door de tijd gaat.
Bij een groot infrastructureel project als de HSL-Zuid is archeologisch onderzoek een normaal onderdeel van het hele proces. De stuurgroep Archelogie HSL-Zuid heeft de talloze archeologen aangestuurd die voor en tijdens de bouw van de HSL-Zuid én de A4 en A16 de bodem hebben onderzocht op sporen uit het verleden. Er is een omvangrijk boekwerk verschenen voor specialisten, waaarin elke gevonden scherf, elke verkleuring van de bodem en ieder zaadje beschreven staat.
Het boekje Sporen door de tijd is juist geschreven voor een breed publiek van geïnteresseerden die graag meer willen weten over de geschiedenis van het gebied langs het tracé. Aan de hand van prachtige foto’s en illustraties komt het rijke verleden tot leven. Bij Breda zijn bijvoorbeeld nederzettingen uit verschillende periodes aan het daglicht gekomen: uit de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Daardoor weten we nu veel beter hoe de mensen toen leefden: wat ze aten, hoe hun huizen eruit zagen en wat hun begrafenisrituelen waren. De oudste opgravingen dateren van de Steentijd.
Hoe kan ik het boekje nog proberen te bestellen? Door een e-mail te sturen naar de HSL-Zuid, met daarin uw naam en adres. Zet in het onderwerpveld ‘Archeologie’ en u krijgt het boekje geheel kosteloos thuisgestuurd! Zolang de voorraad strekt.