Spoor, is het toverwoord van deze eeuw

Advertentie

Er komen voor het jaar 2050 in verschillende regio’s en steden nieuwe spoorverbindingen. Denk aan de verlenging bij Roodeschool naar Eemshaven, de drielanden lijn van Arriva, Luik- Maastricht- Heerlen – Aken. Goederen vervoer Rotterdam- China, en wat denk je van het geld uit Europa voor de IJzeren Rijn. Ook zullen er vele lightrail-netwerken rondom stedelijke regio’s in Nederland komen of uitgebreid worden, zoals de lijn naar Hoek Van Holland die een Metro wordt en het Kamperlijntje dat geheel vernieuwd wordt. Ook onze NS werkt hard aan uitbreidingen in Europa via Abellio   Afgelopen weekend maakten wij deze foto in Bocholt. Al rijdt deze trein niet elke 10 minuten, maar is een urendienst tussen Bocholt en Wesel.

Succesvol
Volgens de RET is de Randstadrail tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer hèt succesvolle voorbeeld van lightrail. Zoetermeerlijn en Hofplein-lijn zijn op een slimme manier verknoopt aan het Haagse en Rotterdamse stadsnet. Als onze steden niet snel bereikbaar zijn, dan stagneert onze welvaart vreest Do Lightrail een platform wat in het leven geroepen is. Als Nederland aan de economische top wil blijven, dan dienen we in de stedelijke mobiliteit te investeren.
Lightrail
Ruim de helft van de Nederlandse bevolking woont in de stedelijke regio’s en de meesten werken daar. Velen leggen tweemaal per dag de nodige kilometers af tussen huis en werk waar de meeste files in de spits ontstaan. Daarom zou de Lightrail vorm van openbaar vervoer, dat gebruikt wordt in de stedelijke regio en de stad een uitkomst zijn. In tegenstelling tot trein die over grotere afstanden geschikt is. Foto’s: Treinennieuws.nl