Spoor In Cijfers

Advertentie

Wij zagen op RailTech 2019 een reclame van dit mooie boekwerk, een uitgave van RailCargo. Spoor in Cijfers is een jaarlijkse uitgave van Rail Cargo. Het is de 12e keer dat deze publicatie door het voorlichtingsbureau is opgesteld. Onderwerpen die in Spoor in Cijfers ter sprake komen, zijn onder andere de marktpartijen, vervoersconcepten, infrastructuur en veiligheid. Daarnaast worden aan de hand van diverse statistieken de meest relevante ontwikkelingen in het spoorgoederenvervoer geschetst.
Evenals in de voorgaande edities (2016 en 2017) is er veel aandacht voor praktijkvoorbeelden. Een achttal verladers/ logistieke dienstverleners laat aan de hand van ‘best practices’ zien welke voordelen het spoorgoederenvervoer voor hun logistieke keten te bieden heeft.

Een digitale versie van de Nederlandse publicatie kunt u hier in deze digitale tijd

hier downloaden.

 

 

Een hard copy van de nieuwe uitgave kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar info@railcargo.nl onder vermelding van Spoor in Cijfers 2018.