Ruimte op de Rails

Advertentie

 50 % groei capaciteit
 Iedere tien minuten een trein  op de grote corridors
 Groene golf voor goederentreinen
 Meer keuze voor de klant

Elke tien minuten een reizigerstrein en een groene golf voor goederen op het spoor. De capaciteit op het spoor neemt de komende jaren met 50% toe. Reizigers én verladers krijgen de komende jaren veel meer keuze bij vervoer via de weg of over het spoor. De trein als betrouwbaar, snel en volwaardig mobiliteits- en transportalternatief. Het spoor biedt Nederland ruimte voor beweging. Dat toekomstbeeld wordt realiteit in Ruimte op de Rails, het gezamenlijke actieplan van de spoorsector dat vandaag in het perscentrum angeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Het plan verenigt capaciteitsuitbreiding, groei en verdere modernisering van het Nederlandse spoorwegnet, met als resultaat meer keuze voor klanten. Ruimte op de Rails sluit aan bij de ambitie van minister Eurlings om een forse groei te realiseren van het vervoer over spoor tot 2020 Begin 2008 nodigde minister Eurlings de spoorsector uit met plannen te komen om de tot 2020 verwachte groei van het reizigersen goederenvervoer op het Nederlandse spoorwegnet te kunnen verwerken. ProRail, NS

                                                                                                                                                                                                                    Meer treinen op de rails !!!!!!

en de Belangenvereniging rail goederenvervoerders (BRG) hebben de handen ineengeslagen met als resultaat een integraal voorstel dat past binnen de door de minister verwachte financieringsruimte van 4,5 miljard euro. Met Ruimte op de Rails wordt het spoor in 2020 optimaal benut. Op grote stations aan belangrijke corridors hoeft niemand meer te rennen om de trein te halen: er komt er elke tien minuten een. Goederen- en reizigerstreinen rijden minder vaak over hetzelfde spoor. Dat komt de betrouwbaarheid en de capaciteit ten goede, zowel voor reizigers als voor de verladers. Resultaat is dat er op de belangrijkste corridors 50% meer intercity’s kunnen rijden en dat de grote groei van het goederenvervoer per spoor kan doorgaan dankzij een toekomstvaste routering voor goederentreinen. Ruimte op de Rails voorziet in een efficiënte capaciteitsvergroting: nieuwe rails aanleggen waar nodig en maatregelen die zijn toegesneden op de specifieke trajecten. Bijvoorbeeld meer ruimte op het spoor door goederentreinen over andere routes te leiden of door perrons geschikt te maken voor langere reizigerstreinen. En soms door het aanleggen van inhaalsporen, zodat Intercity’s kunnen doorrijden, terwijl de Sprinter stopt op de kleinere stations. Er komt ook meer ruimte op het spoor door slimmer te plannen en flexibel en gericht om te gaan met speling op een bepaald traject of knelpunt . De eveneens uitgewerkte variant van zes Intercity’s en zes sprinters per uur, kan op termijn een kosteneffectieve bijdrage leveren aan de mogelijk verder toenemende mobiliteitsvraag. Tijdens de planstudie zal blijken in hoeverre deze variant gerealiseerd kan worden binnen het budget van € 4,5 miljard.

2 Comments

  1. Laten ze eerst eens proberen om station Arnhem af te maken…

  2. Zeer gevatte foto van een line-up van de Japanse Tôkaidô Shinkansen te plaatsen! Een waar voorbeeld voor een efficiënt spoorwegbedrijf. (Gemiddeld 20 sec. vertraging) Nadeel van deze vorm van exploïteren is een militaire precisie en de vergelijkbare dicipline die er bij komt kijken.

    Ik heb wel vertrouwen in de NS.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.