Renovatie of nieuwbouw van Utrechtse SUNIJ-sneltram?

Advertentie

De vernieuwde eindhalte Nieuwegein Zuid ligt er nog verlaten bij. Baan en bovenleiding zijn vernieuwd, rechts rijdt voorlopig nog een van de vervangende bussen. Foto’s: Hans van Lith

De eindhalte Nieuwegein Zuid van de sneltram Utrecht-Nieuwegein Stadscentrum –Nieuwegein Zuid (SUNIJ) is door verlaging en verlenging van het perron geschikt gemaakt voor de komst van moderne lagevloertrams. Spoor en bovenleiding in de richting Utrecht zijn eveneens vernieuwd, maar alles ligt er verlaten bij. Door vertragingen gaan de trams hier pas uiterlijk eind januari 2021 rijden. Van de modernisering van het traject tussen Nieuwegein Stadscentrum. en IJsselstein Zuid is het zelfs onzeker of deze begin 2021 klaar is. De autobussen, die de trams nu nog op beide lijnen vervangen, blijven dààr dus langer rijden.

In december 2016 gingen Provinciale Staten  akkoord met de vernieuwing van de SUNIJ sneltramtrajecten Utrecht – Nieuwegein Stadscentrum – Nieuwegein Zuid /IJsselstein Zuid. Deze waren toen zo’n dertig jaar oud en moesten nodig een opknapbeurt krijgen. De Provincie stelde 141 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag werd later nog eens met 17 miljoen euro verhoogd. Bij de Spaanse fabriek CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) werden 22 zevendelige lagevloertrams besteld. Een bestelling die inmiddels met vijf is uitgebreid.

De ombouwwerkzaamheden aan de baan startten op 30 mei 2020 en zouden tot 21 augustus duren. Ze bestonden ruwweg uit verlaging en verlenging van de perrons van alle haltes – om ruimte te krijgen voor gekoppelde tramstellen tot 75 meter lengte –  uit vernieuwing van het spoor, de beveiliging en de bovenleiding.

Inmiddels was CAF begonnen met het afleveren van de bestelde zevendelige tramstellen.

Deze zullen op de SUNIJ-lijn worden ingezet, en in Utrecht gaan doorrijden over tram 22 naar het Science Park (vroeger de Uithoflijn).

De coronacrisis gooide echter roet in het eten. Uit veiligheidsoverwegingen voor het personeel mochten op de bouwplaats alleen maar kleinere ploegen worden ingezet, wat uiteraard vertraging veroorzaakte. Ook de fabrikant van de trams meldde een tijdelijke stilstand in de productie als gevolg van het coronavirus.

Renovatie of nieuwbouw?

In september trad opnieuw vertraging op doordat de Provincie en de Inspectie Leefomgeving en Transport het niet eens waren over de omschrijving van het hele project. Sprak de Provincie van ‘renovatieproject’, de Inspectie bestempelde het als een ‘nieuwbouwproject’. Daarvoor  was weer een andere documentatie nodig en het oplossen van dit (bureaucratische?) geschil vergde opnieuw tijd. De totale modernisering kostte nu door extra vervangende busritten, meer overbrengritten van tramwegmaterieel naar de remise en de noodzakelijke inzet van personeel, zo’n 6,3 miljoen euro meer .

Omdat het tijdig gereedkomen van de werkzaamheden aan de lijn naar IJsselstein Zuid – het verstevigen van damwanden –  onzeker wordt, richt de Provincie zich nu vooral op de ingebruikneming van het traject naar Nieuwegein Zuid. Deze moet dus uiterlijk eind januari 2021 plaatshebben, maar wellicht ook eerder. De komende periode wordt gebruikt om ‘in goed overleg’ waar mogelijk tijd te winnen. Er zijn buffers ingebouwd, aldus de Provincie,  waardoor tijd gewonnen zou kunnen worden. Maar dan moet bij de administratieve procedures geen vertraging optreden en dienen bij het (gesimuleerde) proefbedrijf geen grote risico’s naar voren te komen. Het is te hopen dat dit optimisme beloond wordt, maar dat is nog even afwachten.

Berichtendienst: Wil jij op de hoogte blijven van onze laatste (nieuws)berichten? Schrijf je dan hier in voor onze berichtendienst.

Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Treinennieuws stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.