Rechtstreeks van Amsterdam via Groningen naar Zweden

Advertentie

(c) Stefan Verkerk Fotografie en Webdesign

Zal hij er dan toch komen De Zuiderzeelijn, een nieuwe snelle spoorverbinding van de Randstad naar het noorden van het land? Het kabinet stelde wel twee miljard euro beschikbaar om het noorden economisch te versterken. Volgens de toen minister Camiel Eurlings (Verkeer) heeft het noorden, dat jarenlang campagne voerde voor de ‘ZZL’, “veel meer” aan dit miljardenpakket dan aan de snelle verbinding. Tegelijk is de spoorlijn niet verantwoord te exploiteren, stelde Eurlings in ministerraad. Maar ook de naam Zuiderzeelijn was niet goed gekozen vonden wij van treinennieuws.nl, IJsselmeerlijn is beter. Na het fiasco van de HSL-Zuid lijkt dit beter te kunnen. Besteed het ook niet aan, maar laat iedere trein betalen voor het gebruikt het traject. Dit gebeurt al jaren in de scheepvaart bij sluizen en bruggen. De DB weet al dat hij over een groot stuk van het traject de Hanzelijn, veilig kan rijden met 200 km per uur.

Nu is het plan weer van de plak gehaald, aldus de Groninger Krant;
Groninger Lokalen willen HSL verbinding met de Randstad terug op de politieke agenda
Een groot aantal van de Groninger lokale partijen willen dat er onderzocht wordt of er voldoende draagvlak is voor een haalbaarheidsstudie naar een “Zuiderzeelijn nieuwe stijl”. Daarom zullen zij allen eenzelfde motie indienden. Dit op initiatief van de raadfractie van de Stadspartij Groningen en de Statenfractie van Groninger Belang.
Het initiatief wordt naast de eerder genoemde partijen in elk geval al ondersteund door: VZ2000, Gemeentebelangen Veendam, Samen voor Pekela, Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Perspectief. Naar verwachting zullen ook andere leden van Groninger Belang zich aansluiten bij dit initiatief.
De partijen kwamen tot dit initiatief naar aanleiding van de reactie van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland op het advies van de landelijke SER aan het kabinet. Zo stelt de SER Noord-Nederland onder meer dat het van belang is dat Noord-Nederland ook een aansluiting krijgt op het internationale hogesnelheid netwerk per trein, om als gebied aantrekkelijk te blijven voor (inter)nationale bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. Nu er een nieuwe HSL verbinding komt tussen Oslo – Kopenhagen – Hamburg zullen er mogelijkheden zijn om Scandinavië voor Nederland per trein te ontsluiten.
De lokale partijen stellen dat de noordelijke economie gebaat kan zijn met een snelle aansluiting per spoor naar het westen van Nederland en naar Duitsland. Een snelle ontsluiting naar de Randstad en een doorgaande verbinding naar Duitsland heeft voor Groningen altijd prioriteit gehad omdat die perspectief biedt op veel nieuwe banen en dus goed is voor de werkgelegenheid en de economie van het noorden. Ook is het door de aardbevingsproblematiek noodzakelijk om de noordelijke economie te blijven stimuleren.
Met de komst van een HSL kan wonen in Groningen aantrekkelijker worden wanneer je in kortere tijd in Amsterdam of Hamburg kunt zijn. Volgens de lokalen is er maar één conclusie: Een “Zuiderzeelijn nieuwe stijl” is zeer gewenst is voor stad en provincie Groningen. BRON: Groninger Krant – Foto: Hanzelijn-Hattem.nl