RandstadRapid: een supersnelle Randstadmetro

Advertentie

Het consortium Transrapid Nederland, een samenwerking van Siemens Nederland, ABN AMRO, Koninklijke BAM Groep, Ballast Nedam en Fluor, heeft 29 november 2007 een plan ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor een zeer snelle metroachtige verbinding op het overbelaste traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Het consortium doet tevens een voorstel om de huidige aanbestedingsprocedures voor infrastructurele projecten aanzienlijk te vereenvoudigen. Klik hier voor het volledige persbericht

RandstadRapid is een idee over mobiliteit, ontwikkeld door het Consortium Transrapid Nederland, dat als doel heeft de bereikbaarheid in de Randstad te verbeteren. Het concept gaat uit van een zeer snelle, metroachtige verbinding, die wordt aangelegd tussen de grote steden van de Randstad: Amersfoort – Utrecht – Rotterdam – Den Haag – Amsterdam – Almere – Lelystad.

RandstadRapid onder het Gooimeer door. 

Overstappunten verbinden auto en openbaar vervoer. Langs de randen van deze steden (en op strategische verkeersknooppunten) worden overstappunten aangelegd, waar u als automobilist kunt overstappen op een snelle, hoogfrequente magneetzweeftreinverbinding (RandstadRapid). Deze verbinding brengt u bijvoorbeeld tijdens de ochtendspits in slechts 20 minuten van Lelystad naar de Zuid-As van Amsterdam. Aangekomen op de Zuid-As stapt u over op onderliggend openbaar vervoer (tram-bus-metro), dat u snel, comfortabel en veilig op de plaats van bestemming brengt. Het eerste volledig geïïntegreerde vervoerssysteem. De RandstadRapid kan zorgen voor een volledig geïïntegreerd vervoerssysteem met auto’’s en openbaar vervoer. Dat is uniek. Uiteindelijk kan het bijdragen aan de noodzakelijke sociale en economische samenhang in de Randstad, omdat het leidt tot filereductie, ontlasting van het milieu en een beter woon- en werkklimaat. Bron: Randstadrapid