RAILBEVESTIGINGEN (hernieuwde versie)

Advertentie

Railbev 1Op de redactie van Treinennieuws.nl zijn in de loop van de jaren heel wat treinboeken de revue gepasseerd. Foto-, geschiedenis- en technische boeken. Allemaal boeken die een treinliefhebber zijn bloed sneller doet stromen. Maar het boek van Jan Roos ging ons toch wel een beetje te ver. Heel weinig mensen houden zich bezig met wat ooit naam gaf aan de vorm van vervoer, waaraan hun belangstelling gewijd is: de spoorweg zelf. Een hobby-wegwerker troostte zich met de gedachte dat zonder spoor geen enkele trein rijdt en gelijk heeft hij. De meeste “leken” denken alleen maar aan de vertragingen van hun trein en of ze de aansluiting wel zullen halen.

 

railbev 2RAILBEVESTIGINGEN beschrijft op bijna wetenschappelijke wijze de ontwikkeling in een groot deel van de wereld van de spoorwegen waarop treinen en trams rijden. Na een algemene beschouwing in grote lijnen volgen de tientallen railvormen én in de vele verschillende ondersteuningen daarvoor, die in de loop van twee eeuwen werden bedacht. Deze overzichten zijn chronologisch naar het moment van ontstaan gerangschikt. Daarna worden de bevestigingen uitvoerig belicht, dat zijn de talloze onderdelen en methoden die de rails met de ondersteuningen moeten verbinden. Het doel is steeds om een betrouwbare spoorweg te maken, waaraan sinds het begin van de spoorwegen voortdurend hogere eisen gesteld worden. Ook de toename van die eisen wordt belicht. Het boek Railbevestgingen telt 360 bladzijden en is rijk geïllustreerd met 1560 afbeeldingen uit honderden zeer gevarieerde historische bronnen en foto’s uit de laatste decennia. De ontwikkeling van railbevestigingen, die in dit boek beschreven wordt, kan nauwelijks beter geïllustreerd worden dan met het ontwerp van de voorkant van de omslag: een (deel van een) gietijzeren afstandhouder voor hoekrail uit de Bryn-Oer Tram-road in Wales (GB) uit 1814 en de Mubea M09 railbevestiging, die in 2014 nog in de praktijk beproefd wordt. Zo wordt een periode van 200 jaar omspannen!
railbev 7Maar voor wie en waarom werd dit boek geschreven. Dit weinig bekende, maar zéér gevarieerde en boeiende boek uit de techniekgeschiedenis verdient het om méér bekendheid te krijgen. Wij denken dat vooral technisch georiënteerde historici en technici met een oog voor het verleden belangstelling zullen hebben. Maar wij willen ook niet vergeten de spoor- en tramweghobbyisten, die een paar stappen buiten de platgelopen paden willen zetten, zullen van de ene verbazing in de andere vallen.
railbev 3Bij de thans verkrijgbare vernieuwde versie van 2015 editie van het boek is een langdurige en uitgebreide studie voorafgegaan. Het is daarom opmerkelijk dat in de slechts twee jaar die daar op volgden, wéér een bijna onvoorstelbaar grote hoeveelheid materiaal tevoorschijn is gekomen, die aanvulling noodzakelijk maakte. Ter wille van de leesbaarheid is niet gekozen voor een “tweede deel” maar voor een geheel nieuwe opzet, met een meer overzichtelijke indeling. Deze nieuwe versie is tevens als ebook beschikbaar. Niet de kleinste aanpassing vloeit voort uit de vaststelling dat er uitvinders waren, die hun vindingen voor productie bij meerdere bestaande bedrijven onderbrachten. Hun eigen rol bleef daardoor soms onderbelicht. Ook werd materiaal gevonden en kennis verkregen waarmee details nu beter kunnen worden toegelicht. Enkele willekeurige, maar markante historische en hedendaagse onderwerpen zijn – geheel buiten de boektekst om – in een kader extra behandeld. Aan een suggestie om meer aandacht te schenken aan de bovenbouw als geheel, werd gevolg gegeven. Om plaats voor de uitbreiding te vinden, werd een aantal minder relevante afbeeldingen en het hoofdstuk Memoriaal – waarin “leuke bijvangst” was opgenomen – uit deze nieuwe versie weggelaten. Desondanks bleek de omvang toe te nemen met 20 bladzijden. Om de prijs in de hand te houden, werd een aantal gekleurde afbeeldingen waarin de kleur weinig meerwaarde gaf, omgewerkt naar zwart/wit. Voor sommige recensenten van de eerste versie bleek de inhoudsopgave achter in het boek té moeilijk om te vinden, daarom hij nu voorin geplaatst, terwijl de trefwoordenindex onveranderd aan het einde van het boek gebleven is.
railbev 4Railbevestigingen werd in eigen beheer gedrukt en uitgeven. Een zeer kostbare handeling voor Jan Roos. Voor de treinliefhebber die een kleine € 50,– er voor over hebt een geweldig boekwerk. Het ebook is natuurlijk veel goedkoper, maar heeft voor de oudere onder ons niet de waarde van een document.
railbev 5Auteur: Jan Roos
360 pagina’s
Railfix  http://www.boekenbestellen.nl/boek/railbevestigingen2015

railbev 6