ProRail wordt pro rail

Advertentie

ProRail gaat alleen aan de reiziger denken, oftewel zij gaat alleen het geld dat de overheid geeft voor het spoor, ook alleen besteden aan spoorzaken, aldus de nieuwe directeur Marion Gout. ProRail wil af van neventaken. Zo is besloten te stoppen met projecten die niet met vervoer op het spoor te maken hebben.

Nieuwe president-directeur ProRail presenteerde vanmorgen het  jaarverslag. Marion Gout-Van Sinderen: ‘‘We moeten beter worden als het fout gaat’’. ProRail kan slagvaardiger en efficiënter en moet scherper richten op kerntaak: 24/7 veilig en betrouwbaar spoor. In 2010 heeft ProRail het grootste deel van zijn prestatieafspraken met het Rijk gehaald. Toch is de spoorbeheerder niet tevreden over het afgelopen jaar. ‘‘De behaalde resultaten hebben namelijk niet geleid tot tevredenheid bij reizigers en vervoerders. Dat betekent dat we nog meer ons best moeten doen. Vooral bij storingen en calamiteiten moeten we meer alertheid en snelheid tonen. We moeten beter worden als het fout gaat’’, zei Marion Gout-Van Sinderen, de nieuwe president-directeur van ProRail, bij de presentatie van het jaarverslag 2010.
Marion Gout-Van Sinderen constateert dat de organisatie in de dagelijkse uitvoering primair gericht is op het technisch functioneren van de infrastructuur en te weinig servicegericht is. ‘‘In ons denken en handelen moeten we de reizigers en vervoerders centraal stellen. Voor ProRail betekent dat een volgende stap in de ontwikkeling tot een dienstverlenend bedrijf. Een cruciale stap,’’ aldus Gout-Van Sinderen.
De kersverse president-directeur laat verder weten dat ProRail zich scherper gaat richten op de kerntaak: het leveren van een 24/7 veilig en betrouwbaar spoor. Het bedrijf kijkt daarom momenteel kritisch of alle activiteiten logisch aansluiten op deze kerntaak. ‘‘Zo niet, dan stoppen we daarmee. Zo hebben we al besloten te stoppen met projecten als elektrisch rijden en windmolens boven het spoor’’, aldus Marion Gout-Van Sinderen. Ze benadrukt tegelijkertijd dat kwaliteit en veiligheid op en rond het spoor absoluut onderdeel van de kerntaak zijn.
De ProRail-organisatie moet slagvaardiger worden omdat we voor een bezuiniging van 160 miljoen euro in de komende jaren staan. De directie van ProRail heeft daarom besloten het aantal externe inhuurcontracten sterk te verminderen en een vacaturestop door te voeren op fte’’s die uitbreiding van het personeelsbestand veroorzaken. Er wordt zorgvuldig afgewogen welke functies bijdragen aan het kernproces van ProRail.