ProRail legt testspoor aan

Advertentie

Eén van de ambities van ProRail is om zoveel mogelijk treinen over het spoor te kunnen laten rijden. En het liefst ook nóg sneller. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we nog meer gaan innoveren. Daarnaast moeten deze innovaties ook in de praktijk worden getest. Speciaal hiervoor legt ProRail een testbaan aan in Amersfoort van ruim 1 kilometer. Innovaties testen in de praktijk
Testbaan
Om innovaties eenvoudiger in de praktijk te kunnen testen, gaat ProRail een testbaan van ruim 1 kilometer aanleggen bij het Railcenter in Amersfoort. ProRail heeft op die locatie, samen met aannemers en de innovatieve sector, al een ERTMS-expertisecentrum opgezet. Een testbaan voor de deur zorgt ervoor dat er gemakkelijk in de praktijk getest kan worden.
Daarnaast gaat ProRail samenwerken met de Engelse en Duitse zusterorganisaties om hightech testfaciliteiten op te zetten waar ook innovaties uitgeprobeerd kunnen worden. Zo werkt ProRail bijvoorbeeld met universiteiten en kennisinstituten als TNO aan nieuwe concepten zoals de hyperloop.
Praktijktesten op de ‘gewone’ baan
Naast de testen op het testspoor gaat ProRail ook een aantal proeven op de ‘gewone’ baan doen. Op de Betuwelijn en op de lijn Zuidhorn – Groningen test ProRail de ‘automatische piloot’ voor treinen. Tussen Groningen – Leeuwarden wordt dit jaar een proef gedaan met de waterstof- en accutrein. En op het traject Groningen – Amsterdam gaan we een proef doen met een snelle non-stop trein tussen de randstad en grotere regiosteden.

Ruim baan voor innovatie
ProRail zet vol in op innovatie de komende jaren. Ze gaan alle stations voorzien van duurzame en slimme verlichting, zonnepanelen op onze daken leggen en als het aan ons ligt de spanning op de bovenleiding verhogen naar 3 kV waarmee treinen een kwart minder energie hoeven te gebruiken.
Daarnaast gaan we proeven doen met een waterstoftrein, slimme treinbeveiliging beproeven (ERTMS) waar we minder kabels en systemen voor nodig hebben, sensoren plaatsen om onze wissels slimmer te verwarmen, zorgen dat er een automatische piloot komt die machinisten helpt nog preciezer te rijden en verkeersleiders helpt beter en sneller bij te sturen. Hierdoor kunnen we nog meer treinen op hetzelfde spoor laten rijden.
De innovaties van toen
Innovatie is van alle tijden. Als we echt ver terugkijken zien we dat het spoor vooral bedoeld was voor laagfrequent reizigersvervoer en fijnmazig goederenvervoer met kolentreinen en posttreinen naar alle grote steden in NL. Hier was het vooral belangrijk om alle sporen heel slim met elkaar te vervlechten om alle mogelijke rangeerbewegingen mogelijk te maken.
Twintig jaar geleden hebben we een periode gehad waarin vooral nieuwe spoorlijnen zoals HSL, Betuweroute, Hanzelijn en de viersporigheid tussen Amsterdam en Utrecht werden aangelegd. Hierin zijn heel veel innovaties op gebied van spoorbouw door ontstaan. De afgelopen 10 jaar zijn juist alle grote stations en ook kleinere stations op de schop genomen. Toen zag je veel innovaties op gebied van architectuur, materiaalgebruik en energiegebruik.

De innovaties van nu en de toekomst
De huidige tijd en de toekomst vraagt om een nieuw soort innovaties. De randstad wordt steeds voller, er is niet overal plek voor weg- of spoorverbreding. Wegvervoer kan deze groeiende mobiliteitsvraag maar beperkt aan, en is bovendien niet duurzaam. Dit geldt vooral voor de grote reizigersstromen tussen en binnen stedelijke gebieden, met name in de spits. En voor toenemende goederenstromen vanuit de havens of ons land in. Dit vraagt om het beter en slimmer benutten van het spoor door verbetering met treinbeveiliging ERTMS en meer spanning op de bovenleiding 3KV, plus betere integratie en verbinding met andere vormen van mobiliteit.
Een voorbeeld van nieuw soort slimme innovaties is bigdata-technologie. Hiermee kunnen we storingen en slijtage beter voorspellen en hiermee vertragingen op het spoor zoveel mogelijk voorkomen. Bijkomend voordeel van het combineren van de verschillende data is dat het ook mogelijk wordt het onderhoud (van reactief naar preventief onderhoud) en het bijbehorende logistieke proces efficiënter in te richten. Dus minder vertragingen en onverwachte werkzaamheden. Ja, ProRail Verbindt, Verbetert, Verduurzaamt.

Waterstof Coradia iLint – foto Alstom