Pro Rail ‘ontsnippert’ duingebied

Advertentie

ProRail werkt niet alleen ààn en òp het spoor, maar ook erboven. Een resultaat daarvan werd vrijdag 13 juni feestelijk geopend: de natuurbrug Duinpoort over de spoorweg Haarlem-Zandvoort in Zandvoort. Deze is de laatste van drie ‘ecoducten’ die het door wegen en spoorwegen versnipperde natuurgebied van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen weer ‘ontsnipperen’ en opnieuw tot een geheel aan elkaar smeden. Zo wordt 7000 hectare duingebied opnieuw compleet toegankelijk voor de hier levende dieren. Van damherten en vossen tot de kleinste kevers en van boommarters tot hagedissen, muizen en talloze vlindersoorten. Het betekent een belangrijke bijdrage voor hun leefklimaat.

Aan de natuurbrug Duinoord is ongeveer anderhalf jaar gewerkt. Hij is onderdeel van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJOP) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is erop gericht onderbroken verbindingen binnen natuurgebieden – veroorzaakt door de aanleg van rijkswegen, rijkskanalen en spoorwegen – te herstellen. De ervaring heeft geleerd dat veel dieren de grenzen van hun territorium opzoeken. Wegen en spoorwegen vormen daarbij niet alleen barrières, maar zijn bovendien gevaarlijk. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor het verkeer! Dat kan opgelost worden door bijvoorbeeld de bouw van ecoviaducten, of de aanleg van kleine onderdoorgangen onder autowegen en treinverbindingen. De uitvoering van het meerjarenplan is in handen van ProRail en Rijkswaterstaat, waarbij uiteraard ook met andere instanties en bedrijven wordt samengewerkt. Nederland kende 178 ‘knelpunten’ op het gebied van de versnippering van natuurgebieden. Inmiddels zijn ze grotendeels al in gebruik.

Vier in aantocht
Projectmanager Camiel Meijneken van ProRail vertelde aan ‘Treinennieuws’ dat er op dit moment nog een viertal ecoducten op het programma staan: De Asselsche Heide bij Hoog Soeren over de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn staat als eerste voor april 2019 op de lijst, De Mortele in het Noord-Brabantse ´Groene Woud´ over de spoorlijn Eindhoven-Boxtel volgt in december 2019, dan krijgt de Utrechtse Heuvelrug on 2021/2022 bij Hilversum – spoorlijn Utrecht-Hilversum – een grote faunapassage en in 2022 wordt het ecoviaduct Notterveld bij Nijverdal over de spoorlijn Zwolle-Wierden en de verkeersweg N35 in 2022 in gebruik genomen. Dit betekent overigens niet dat er daarna – bij nieuwe infrastructurele werken – niet nog meer projecten op ecologisch gebied volgen waaraan ProRail belangrijk bijdraagt.

Magische opening
De officiële opening van de natuurbrug Duinpoort in Zandvoort was een ludieke aangelegenheid. Projectmanager Camiel Meijneken interviewde allereerst een groepje van vijf betrokken vertegenwoordigers van provincie, gemeente, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, bouwer Structon, Prorail over hun ervaringen tijdens de bouw. Magiër Ronald Morray verrraste daarna de gasten met zijn goocheltrucs, waarbij ‘Ko de boswachter’ als assistent optrad.. Als openingshandeling werd een foto van het ecoduct onthuld. Tot slot maakte het gezelschap een wandeling om Duinpoort zelf te  bekijken en het glas te heffen op het resultaat.

Tekst: Hans van Lith, foto’s Jan Jaap Moerkerk (PWN) en Hans van Lith

Fotobijschrift:
1. De intercity vanuit Zandvoort passeert Duinpoort
2. Duinpoort in aanbouw (foto Jan Jaap Moerkerk (PDM)
3. Natuurbrug Duinpoort
4. Openingsinterview, v.l.n.r. Camiel Meijneken, Adnan Tekin (Provincie), Ellen Verheij-deHaas (Gemeente Zandvoort), Sjakel van Wesemael (PWN), Rick Miltenburg (bouwbedrijf Structon) en Kees Rutteen (ProRail)
5. Charmante begeleiding van de opening