Op- en aanmerkingen en aanbevelingen

Advertentie

Als een architect een huis ontwerpt dan doet hij/zij dat vanuit een eindbeeld. Elke muur, elke leiding en kabel wordt gelegd vanuit een eindontwerp. Hierdoor is het huis een werk- en/of woonbaar geheel. Als we in Nederland infra ontwerpen doen we dat vanuit een project zonder te kijken naar het grote geheel. Wat ter plekke een oplossing is kan vaak op een ander deel weer voor stagnatie of andere problemen lijden. Een ander voorbeeld is dat woningbouw niet aansluit op het OV waardoor we massaal voor de auto kiezen.

Aanzienlijke reistijdverbetering

Als we naar het huidige spoor kijken delen NS en de overige vervoerders hetzelfde spoor. Is er ambitie om een tien minuten dienstregeling aan te bieden, maar meer intercity’s betekend dat sprinter diensten en goederentreinen beperkt worden of dat haltetijden op bepaalde stations langer duren dan vijf minuten. IC en Sprinters zitten elkaar in de weg. Het huidige infra is ook kwetsbaar. Een ongeval of onderhoud betekend dat er een totale infarct is die na een aantal uur door bussen moet worden opgelost. Nu frequenties van treinen op het spoorwegnet verhoogd worden heeft ook invloed op de ligging van het spoor. Slijtage en verzakkingen vereisen meer onderhoud. Verder zijn er wel tracés die een snelheid van 160km/h en zelfs 200 km/uur toelaten, maar kunnen de treinen niet een aanzienlijke reistijdverbetering geven of er moeten steden en daarmee reizigers overgeslagen worden.

Spoorinfra

Oplossingen om hogere frequenties snelheden toe te laten is ERTMS en misschien een hogere spanning van 3000 Volt gelijkspanning. Maar aan de slappe ondergrond wordt niets gedaan. Gemiddelde snelheden en frequenties kunnen iets omhoog, maar is geen zodanige verbetering dat steden en regio’s in tijd veel dichter bij elkaar komen om tweedeling tegen te gaan en de sociale interactie te verbeteren.
Nu we nog steeds krampachtig vasthouden aan de huidige spoorinfra bieden we ook geen kansen om bijvoorbeeld luchthavens te ontsluiten om meer mensen met het OV naar de luchthaven te kunnen halen of brengen en kan de trein geen alternatief zijn een aantal luchtlijnen.
Stichting Freedom of Mobility ziet zelf kansen voor het OV en spoorsector om het marktaandeel te verhogen ten koste van auto en een aantal luchtlijnen. Daarbij ontwerpen we het spoor vanuit een nieuw netwerk. Zoals een architect dat doet voor een huis of kantoorcomplex. In dit netwerk waarbij het conventionele huidige spoor gebruikt wordt voor de stop- en goederentreinen en waar de IC op nieuw aan te leggen eigen infra gaat leviteren. IC en stoptreinen gaan gescheiden over zelfvoorziende corridors rijden die bij OV knooppunten bij elkaar komen zonder in elkaar over te lopen. Frequenties en gemiddelde snelheden kunnen omhoog en omdat ze absoluut gescheiden zijn versterken beide diensten elkaar. Bij onderhoud en/of calamiteit is bus inzet niet meer nodig. Door het netwerk zo aan te leggen willen we steden en regio’s in reistijd dichter bij elkaar brengen zodat dit sociale en economische voordelen oplevert en iedereen kan meedoen.
Omdat we vanuit een netwerk i.p.v. project denken kan er beter geanticipeerd worden op waar gebouwd gaat worden, kunnen materialen en gereedschappen zoals een tunnelboormachine veel goedkoper zijn werk doen. Omdat je vanuit een toekomstige netwerk bouwt kunnen ook voor de lange termijn gericht mensen opgeleid worden.
De eerste twee projecten vanuit deze netwerk gedachte zijn de luchthavenlijn en de lijn Almere-Utrecht-Breda. De luchthavenlijn is voorgesteld voor de luchtvaartnota en de lijn Almere-Utrecht-Breda is afgelopen week voorgesteld aan alle provincies en gemeentes op deze lijn.
De folder voor de lijn Almere-Utrecht-Breda is digitaal aan te vragen op: stichtingfrom@gmail.com

Berichtendienst: Wil jij op de hoogte blijven van onze laatste (nieuws)berichten? Schrijf je dan hier in voor onze berichtendienst.

Disclaimer: Informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Treinennieuws stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en verliezen door beslissingen gebaseerd op de gepubliceerde informatie.