…onderweg… stopt

Advertentie

De NS …onderweg… rubriek in o.a. de Metro is gestopt. Vanaf maandag een nieuwe NS advertorial “de wereld van de NS” die de image van de Nederlandse Spoorwegen moet vergroten, aldus de redactie van de pagina. Al geruime tijd staan, soort gelijke advertenties in de Pers, de andere gratis krant die op de stations ligt. Jammer dat de lezers nu geen nieuwtjes meer kunnen lezen over wat er zoal te doen is en waar je met de trein naar toe kan. Maar gelukkig is er nog treinennieuws.nl, wij zullen proberen om in de toekomst ook daar meer aandacht aan te besteden.