NS Visie 2020 pagina groot in de Telegraaf

Advertentie

“Vrij om te bewegen” is de essentie van de NS Visie 2020.  Pagina groot haakt de NS in op de Telegraaf aktie: “Laat NL rijden”. Haar visie is dat reistijd eigen tijd wordt. De stations spelen hierbij een belangrijke rol. Dat worden multifunctionele reis- en verblijflocaties waar je kunt winkelen, recreëren, werken en wonen. In 2020 is het niet de vraag of je de auto neemt of de trein maar: voor welk deel neem je de auto en voor welk deel de trein? En hoe combineer je de trein met andere vervoermiddelen zoals bus, tram of metro? In 2020 sluiten de verschillende individuele en collectieve vervoermogelijkheden naadloos op elkaar aan.
In het visiedocument geeft NS ook aan welke randvoorwaarden nodig zijn om haar ambities te kunnen realiseren. NS nodigt medewerkers, politici, beleidsmakers en experts uit om in gesprek te gaan over deze visie en dit toekomstbeeld samen te realiseren. Het hele visiedocument kunt u hier lezen.