NS: Randvoorwaarden voor groei sneller concretiseren

Advertentie

In het vanmiddag (14 juni 2007) bekend gemaakte “honderd dagen plan” van het kabinet is naar de mening van NS nog weinig concreets te vinden om de kabinetsambities over de groei van het spoorvervoer op tijd te kunnen waarmaken. Het kabinet focust op een leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland. NS is bereid om miljarden te investeren in ondermeer treinen. Alleen indien de overheid op korte termijn investeert in het oplossen van knelpunten in de spoorinfrastructuur kan het kabinet haar eigen ambitie, om tot 2012 het aantal treinreizigers jaarlijks met 5% te laten groeien, waarmaken.

Als dit maar niet het toekomstbeeld wordt.

Bron: NS

Aad Veenman, president-directeur NS: “De in het regeerakkoord afgesproken focus op bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid ziet NS als een mooie uitdaging die we samen met de overheid willen aangaan. De specifieke kwaliteiten van de trein bieden kansen om Nederland op duurzame wijze bereikbaar te houden. Juist omdat het kabinet een forse reizigersgroei ambieert, is het noodzakelijk dat we snel investeren in een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer. Dat kan als het kabinet de noodzakelijke miljarden nog dit jaar in het MIRT reserveert voor investeringen in het spoor. Ik had gehoopt dat daar vandaag meer duidelijkheid over gekomen zou zijn. Want tussen plannen maken,
geld beschikbaar stellen, rails gaan aanleggen en het werkelijk beschikbaar zijn van meer capaciteit op het al zo drukbezette spoorwegnet liggen meestal vele jaren. Jaren waarin het aantal treinreizigers blijft toenemen. Snel investeren moet voorkomen dat het vervoer op een aantal corridors vastloopt omdat nieuwe infrastructuur nog niet klaar is. Wij investeren dan graag Ún tijdig in nieuwe treinen.
NS wil natuurlijk graag meewerken aan een spoedige verdere uitwerking van het door het kabinet aangekondigde actieplan.”
De specifieke kwaliteiten van de trein. In vergelijking met de auto stoot de trein per reizigerskilometer 2/3 minder CO2 uit, is de trein ruimte-efficiënt en heeft treinvervoer een positieve invloed op de luchtkwaliteit. Met een toekomstgerichte infrastructuur wordt reizen met de trein nog aantrekkelijker en wordt tevens een bijdrage geleverd aan het streven van het kabinet om de CO2 uitstoot te verminderen.