NS in 2012: vooruitgang in een bewogen jaar

Advertentie

Jaarcijfers 2012 NV Nederlandse Spoorwegen

Utrecht -14 februari 2013
In 2012: vooruitgang in een bewogen jaar

Het jaar in vogelvlucht:
• Bewogen jaar vanwege treinbotsing, winters begin en moeizame start Fyra
• Lichte groei aantal reizigerskilometers met 1,7%
• 74% van de NS-klanten gaf NS een 7 of hoger in onafhankelijk klantonderzoek
• 94,2% treinen op tijd
• Winst van € 264 miljoen euro. Crisis steeds voelbaarder in reisgedrag.
• Meer treinen op vijf belangrijke trajecten, ingebruikname Hanzelijn en overname Greater Anglia concessie

Directeur NS: Bert Meerstadt


“2012 was een bewogen jaar door onder meer het ongeval in Amsterdam, de moeizame start van Fyra en het winters begin,” aldus Bert Meerstadt, president-directeur van NS bij het verschijnen van de jaarcijfers over 2012. “Ondanks de tegenwind konden echter belangrijke stappen worden gezet voor de reiziger. Zo reed over het hele jaar genomen meer dan 94% van de treinen op tijd en werd de dienstverlening aan de reiziger uitgebreid met verschillende nieuwe verbindingen, vijf nieuwe stations, nieuwe winkels op de stations en meer service van deur tot deur.”
Grenzen aan de groei op het spoor
Het aantal treinen dat op tijd reed liep, ten opzichte van recordjaar 2011 (94,7%), iets terug in 2012 (94,2%). Oorzaken waren onder meer een aantal (infrastructurele) verstoringen, seizoensinvloeden en ingrijpende moderniseringen van het spoor en van diverse grote stations (Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Breda, Den Haag en Rotterdam). Desalniettemin scoort NS hiermee internationaal hoog. “De winkel draait tijdens de verbouwing gewoon door. Dat gaat meestal goed. Steeds duidelijker wordt alleen dat de grenzen qua capaciteit op het spoor zijn bereikt. Pijnlijk voorbeeld daarvan is het treinongeluk op 21 april. Onze aandacht, steun en betrokkenheid ging uit naar alle betrokkenen. Deze ingrijpende gebeurtenis toont eens te meer aan dat wij veiligheid nooit als iets vanzelfsprekends mogen beschouwen”, aldus Meerstadt. Naar aanleiding van de lessen van het ongeval kwamen ProRail en NS in december jl. met een integraal plan om de kans op ongevallen te minimaliseren.
Eerdere investeringen werpen vruchten af
Het aantal reizigerskilometers groeide in 2012 licht (1,7%), al wordt de crisis wel steeds zichtbaarder in het reisgedrag van onze klanten. De trein werd in 2012 verder nog groener (met de trein stoot je nu gemiddeld 75% minder CO2 uit dan met de gemiddelde auto). Zo namen wij de Nieuwe Intercity Dubbeldekker in gebruik (de zuinigste dubbeldekker op het spoor) en reed de trein nog weer zuiniger. Hierdoor wisten wij de energie efficiëntie met ruim 3% te verbeteren. Door onder meer de introductie van de nieuwe NS Zonetaxi (op 23 stations) en verdere uitbreiding van OV-fiets (inmiddels 140.000 leden en 1,2 miljoen ritten en 15 nieuwe locaties in 2012) kwamen er ook meer mogelijkheden voor duurzaam vervoer van deur tot deur. Met nieuwe concepten als station2station (11 vestigingen in 2012) voor werken en vergaderen op stations en 38 nieuwe winkels (waaronder nieuwe formules als Desigual, I AM en Yam Yam to go) werden de NS-stations nog aantrekkelijker.
Positieve ontwikkelingen
NS-dochter Abellio startte februari 2012 met het rijden van treinen in het Greater Anglia gebied. Door deze nieuwe concessie reizen nu dagelijks meer dan 1 miljoen Britse reizigers met NS. Door diverse verbeterinitiatieven kon de klanttevredenheid van reizigers op de Greater Anglia trajecten worden verhoogd van 73% naar 83%. Naast andere biedingen die NS over de grens binnenhaalde, opende NS in 2012 ook 6 winkels in Frankrijk en 3 in België. Nieuwe concepten helpen bij de verdere versterking van het aanbod voor de reiziger in Nederland. Nieuwe concepten waren er voor NS in 2012 ook op sociaal vlak. Door nieuwe samenwerkingsverbanden met ROC’s kon NS in Nederland bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsschool voor monteurs opzetten (de TechniekFabriek) alsmede een nieuwe leergang voor machinisten.
Financiën: crisis steeds voelbaarder
NS sluit 2012 financieel nog goed af door onder meer eenmalige posten. De omzet nam toe door onder meer de nieuwe Greater Anglia concessie, die ruim € 650 miljoen bijdroeg. Ook de verkoop van het stadskantoor Utrecht zorgde voor toename van opbrengsten en resultaat. Mede ten gevolge van lagere eenmalige kosten en hogere eenmalige baten steeg de winst over 2012 nog naar € 264 miljoen (2011 € 211 miljoen). Het tweede half jaar van 2012 werd de economische tegenwind echter ook bij NS steeds duidelijker voelbaar. Zo pasten reizigers hun abonnement vaker aan en ook werd het effect van minder werkgelegenheid bij andere bedrijven en overheden merkbaar voor NS. De gebruiksvergoeding voor het spoor (infraheffing) steeg verder naar € 551 miljoen (2011: € 387 miljoen).
Vooruitblik 2013; reisinformatie, goede internationale verbindingen en lagere kosten
“Een goede, stabiele en snelle verbinding met België en het implementeren van de samen met ProRail ontwikkelde verbeteragenda zijn absolute topprioriteit voor de reiziger. Daarnaast staat 2013 voor NS in het teken van verdere verbetering van de reisinformatie. Mede dankzij de komst van een deel van ProRail (225 fte) sinds november jl. hebben wij daar nu de mogelijkheden toe. Alle energie gaat daarbij uit naar het integreren van mensen en systemen voor een nog beter product. Vanwege het tegenvallende economische klimaat en de beperkte reizigersgroei moet NS de kosten verder omlaag brengen door nieuwe innovaties en kostenbesparingen”, aldus directeur Financiën, Engelhardt Robb