NS en ProRail zijn het niet eens

Advertentie

Een conflict tussen spoorwegbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen kan in 2008 mogelijk voorgrote treinvertragingen zorgen. NS wil en moet meer treinen laten rijden, maar ProRail geeft aan dat dit door het aanscherpen van de veiligheidseisen niet haalbaar is. NS overweegt nu het conflict voor de rechter uit te vechten. De houding van ProRail komt bij de NS zeer ongelegen, net nu kabinet het aantal reizigers met vijf procent wil laten toenemen. ProRail wil werken aan een betere veiligheid voor haar werknemers aan het spoor en wil de veiligheidsnormen aanscherpen met ingang van 2008.Voor ProRail gaat de veiligheid voorop. Aanscherpen van de regels in deze, betekent onder meer dat tijdens controles langs het spoor het treinverkeer geheel stil komt te liggen. Ook het (voorzichtig) passeren van treinen op trajecten waar aan de rails wordt gewerkt past volgens ProRail niet meer binnen de nieuwe veiligheidsnormen. Deze strengere eisen, opgesteld door de arbeidsinspectie en de spoorsector wil ProRail zo snel mogelijk doorvoeren.
NS geeft aan dat er door de strengere eisen, beduidend meer treinen zullen uitvallen. Juist nu het Kabinet vanwege milieuaspecten (nog) meer reizigers in de trein wil krijgen, komt het voorstel dan ook erg ongelegen. De treinreiziger wordt hoe dan ook de dupe. De opkomende vertragingen en extra uitval van treinen zullen het aantal treinreizigers zeker doen afnemen. Dit brengt de momenteel behaalde reizigersgroei en het daarbij geïnvesteerde vermogen in gevaar (stijging aantal reizigers NS 1.9% 2006-2007). Foto:ProRail