NMBS investeert 350 miljoen euro

Advertentie

NMBS investeert 350 miljoen euro in nieuwe treinen en locomotieven. Sinds enkele jaren groeit het aantal NMBS-klanten spectaculair. Om al deze reizigers zo comfortabel mogelijk te kunnen vervoeren, investeert Belgische NMBS 350 miljoen in 72 nieuwe M6-dubbeldeksrijtuigen bij Bombardier-Alstom (samen goed voor 10.000 zitplaatsen) en 60 locomotieven bij Siemens. Om aan het voortdurend groeiend aantal reizigers een kwaliteitsvolle service te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk voor NMBS om te investeren in rollend materieel. Daarom investeert zij nu 350 miljoen euro in nieuwe rollend materieel, binnen de vastgelegde budgettaire enveloppe. Enerzijds wordt 128 miljoen euro uitgetrokken voor de aankoop van 72 nieuwe M6-dubbeldeksrijtuigen bij Bombardier-Alstom. Een nieuwe bestelling M6’en is voor de constructeur uiteraard positief voor de tewerkstelling in ons land (onder meer in Brugge en Charleroi). De levering van deze 72 M6-rijtuigen is gepland tussen april 2010 en maart 2011. Samen zijn deze 72 rijtuigen goed voor 10.000 zitplaatsen. Met deze nieuwe rijtuigen beschikt NMBS over niet minder dan 492 M6-rijtuigen, samen goed voor 64.000 zitplaatsen. Deze M6-vloot vertegenwoordigt een globale investering van 761 miljoen euro. Anderzijds worden ook 60 nieuwe Siemens-locomotieven Type 18 gekocht, goed voor een investering van 222 miljoen euro. Deze 60 locomotieven T18 worden geleverd tussen juni 2010 en april 2012. Eind 2006 bestelde NMBS ook al 60 van deze locomotieven. De bestelling van de Desiro-stellen bij Siemens eerder dit jaar en dit bijkomend order M6-rijtuigen, maken samen dat er dit jaar alleen 100.000 bijkomende zitplaatsen voor het binnenlands reizigersverkeer werden aangekocht. Deze bestellingen zijn niet alleen goed voor de tewerkstelling, maar uiteraard ook voor de reizigers. Omdat hun aantal jaar na jaar fors blijft groeien, investeert NMBS nu in deze nieuwe dubbeldekkers en nieuwe locomotieven. Met dit bijkomend rollend materieel komen er 10.000 nieuwe comfortabele zitplaatsen bij. De locomotieven T18 op hun beurt moeten mee zorgen voor de verdere verbetering van de stiptheid. Sinds eind 2004 investeert NMBS fors in het reizigerscomfort door nieuwe treinen aan te kopen en ouder materieel te moderniseren. Zo werd in de loop van de voorbije 5 jaar voor ruim 2,7 miljard euro besteed, wat liefst 7 keer meer is dan in de jaren daarvoor.
Marc Descheemaecker, CEO van NMBS benadrukt de noodzaak van deze operatie: “We blijven groeien, en daarom is het van vitaal belang dat we blijven investeren om al deze klanten een kwaliteitsvolle service te bieden. Deze nieuwe dubbeldekkers en de locomotieven zorgen niet alleen voor meer comfortabele zitplaatsen. Ze maken dat we tijdens de piekuren ons aanbod verder kunnen uitbreiden en zullen zeker ook een positief effect hebben op de stiptheid. Bovendien gebeurt deze investering binnen de bestaande budgettaire enveloppe.”
Ook Minister Inge Vervotte is tevreden met deze investering: ” In de beheerscontracten met de NMBS-Groep heb ik heel veel aandacht besteed aan de kwaliteit en de stiptheid van het treinverkeer. Daarom vind ik het belangrijk dat de overheid uitgebreid investeert in o.a. infrastructuur en rollend materieel. Er is nog nooit meer geïnvesteerd in het spoor dan vandaag. We voeren een enorme inhaaloperatie uit. De aankopen van dit jaar staan garant voor 100 000 extra zitplaatsen. Dat is ook nodig indien we de reiziger kwaliteit willen bieden. De aanschaf van dit nieuwe materieel zal een positieve invloed hebben op het reiscomfort. Dankzij nieuwe en dus meer betrouwbare treinen zal de stiptheid verbeteren. Ook de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit wordt versterkt. Bovendien geeft de overheid hiermee een impuls aan de economie, wat in het licht van de crisis een belangrijk signaal is. Voor de verschillende constructeurs in ons land betekent dit dat zij werkzekerheid kunnen blijven bieden aan honderden werknemers.”