Nieuwe railverbinding Maastricht – Hasselt

Advertentie

Op maandag 30 juni 2008 vindt in Maastricht een miniconferentie plaats die in het teken staat van het grensoverschrijdend Openbaar Vervoer. Op deze conferentie zal door partners uit de Euregio, de Euregio Maas Rijn (EMR)-intentieovereenkomst worden ondertekend. Hiermee willen overheden en vervoerbedrijven de positie en het belang van landsgrens overschrijdend Openbaar Vervoer in deze bijzondere regio onderstrepen. Hiermee komt de light-rail verbinding tussen Maastricht en Hasselt in België een stap dichterbij. Bij de ondertekening van beide verklaringen zijn onder andere aanwezig de ministers mw. Kathleen Van Brempt (Mobiliteit Vlaanderen), dhr. Oliver Wittke (Deelstaat Nordrhein Westfalen) en dhr. Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat), dhr. Steve Stevaert, gouverneur van Belgisch Limburg, de gedeputeerden mw. Hilde Claes (Belgisch Limburg) en dhr. Bert Kersten. Burgemeester Gerd Leers en wethouder Wim Hazeu zijn ook medeondertekenaars van de tramlijn Hasselt – Maastricht. Deze nieuwe verbinding loopt grotendeels over een oude bestaande spoorlijn tussen beide plaatsen. Zo krijgt Veolia er weer een lijn bij.