Nieuw station Amsterdam Zuid in top 5

Advertentie

Station Amsterdam Zuid staat voor grote vernieuwingen en krijgt in de toekomst een plaats in de ‘top 5 van Nederlandse spoorwegstations’. Een stap in die richting werd 19 april gezet toen de gemeente Amsterdam, Pro Rail en ‘NS Stations’ een overeenkomst tekenden voor de ontwikkeling en de exploitatie van talrijke voorzieningen – met een ruimtelijke groei van 1750 m2 naar 5.400 m2 . Het vernieuwde station aan de Amsterdamse Zuidas kan zo het verwachte groeiende reizigersaanbod goed verwerken en wordt qua faciliteiten vergelijkbaar met Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal.

Al in 2014 werden de eerste stappen gezet toen ‘NS Stations’ overeenkomsten sloot, waardoor de bestaande Minervapassage in het station kan worden verbreed tot veertig meter en een nieuwe ‘Brittenpassage’ van vijftien meter breedte wordt aangelegd. De beide stationspassages zullen toegang geven tot de spoorwegperrons, tot de nieuwe Noord-Zuidlijn van de Metro (!), bewaakte fietsenstallingen, faciliteiten voor de kaartverkoop, winkels en overige voorzieningen. Tussen de Miverva- en Brittenpassage in – aan de buitenzijde van het station – komen overdekte looproutes, met voorzieningen waarvan ook taxi-, bus en tramreizigers gebruik kunnen maken. Er ontstaat een gelijkvloerse vrije doorgang tussen het Zuidplein aan de ene kant en het Mahlerplein aan de andere kant van de spoorlijn. Bij de aanleg wordt rekening gehouden met de eventuele bouw van een derde perron. ‘Amsterdam Zuid wordt een overzichtelijk station’, verzekeren NS, Pro Rail en het Amsterdamse projectbureau Zuidasdok in een gezamenlijk persbericht. En alle ruimtes ‘krijgen een invulling, die past bij de hoogwaardige kwaliteit en internationale allure van het nieuwe station Amsterdam Zuid’, vervolgt het persbericht niet zonder enige zelfvoldaanheid.

Verkeer gaat door

Uiteraard gaat het verkeer tijdens de werkzaamheden gewoon door. Minimaal blijft steeds 1100 m2 aan voorzieningen beschikbaar. Eerst wordt de nieuwe Brittenpassage gebouwd en in gebruik genomen. Daarna wordt de verbreding van de Minervapassage ter hand genomen. Het vernieuwd station Amsterdam Zuid maakt deel uit van een groter hoofdstedelijk project ‘Zuidasdok’. ‘ZuidPlus’, een combinatie van drie ondernemingen ‘Fluor’, ‘Heijmans’ en ‘Hochtief’, tekenden voor het ontwerp en zorgen voor de verwezenlijking ervan. Zij stellen nadrukkelijk dat de ervaringen die werden opgedaan bij de eerdere grote stationsverbouwingen, zoals Breda, den Haag Centraal, Utrecht Centraal en Arnhem Centraal in de nieuwe opzet zijn verwerkt. Als voorbeeld noemt een woordvoerder van projectbureau Zuidasdok dat de lijst van eisen van het projekt en het resultaat van de aanbesteding nog eens naast elkaar zijn gelegd en door alle betrokkenen gezamenlijk zijn bekeken. Daarbij is nagegaan of de wensen en de aanbiedingen inderdaad volledig op elkaar aansloten, dan wel of er details aangepast moesten worden. Volgens planning moet het gehele project over zo’n tien jaar, in 2028, klaar zijn en dan ziet het er zo uit: