Nederlandse stations krijgen een nieuw gezicht

Advertentie

ProRail en NS hebben hun goedkeuring gegeven aan de nieuwe visie op de uitstraling en de inrichting van de Nederlandse stations. Gekozen is voor de visie van het ontwerpersduo Blom&Moors omdat zij de reizigers centraal stellen en kijken hoe de huidige behoeften aan meer comfort en sfeer kunnen worden vertaald in een nieuwe productlijn voor stations. In het najaar van 2008 kunnen reizigers op een aantal proefstations (Haarlem, Culemborg, Leiden en Duiven ) kennis maken met nieuwe inrichtingselementen.  Bron: Prorail. Bekijk de foto’s in Spits. 

Vanaf 2009 worden alle stations ingericht met de nieuwe productlijn. De nieuwe stationsinrichting omvat dan ook de hele inrichting en uitstraling van het station: meubilair, wanden, vloeren, verlichting inclusief elementen als perronkappen, (perron)beschutting, stationspaviljoens (kiosken), groen en kunst. De bestaande ‘lijn’ perronmeubilair is rond 1990 ontwikkeld en is in de loop der jaren aangevuld met diverse elementen. De combinatie van deze elementen voldoet misschien nog wel functioneel, maar past niet meer bij de huidige kwaliteitseisen van de reiziger, de vervoerders en van ProRail.
Uit klantonderzoek blijkt dat de toenemende wirwar van beelden, boodschappen en reizigersvoorzieningen niet aansluiten bij de hedendaagse kwaliteitseisen. De reizigers ervaren de stations als koud, kil en grauw. Er is een gebrek aan comfort en weinig sfeer. Ook bij de grote nieuwe stations is er behoefte aan een inrichting die past bij de luxe en comfortabele stationsgebouwen die de komende jaren worden gebouwd.
Het ontwerpbureau Blom&Moors heeft een visie ontwikkeld die aansluit bij de eisen die zijn vastgesteld door ProRail, NS en bureau Spoorbouwmeester. Daarin zijn ook de wensen van de overige vervoerders, concessiehouders (provincies) en belangenorganisaties meegenomen.
Alle stations krijgen een eigen gezicht. Afhankelijk van de grootte van het station en of het om een modern of monumentaal station gaat, kunnen keuzes worden gemaakt. De stations hebben dezelfde uitstraling en herkenbaarheid maar blijven hun eigen karakteristieken houden. Er wordt bij de inrichting rekening gehouden met duurzame en natuurlijke elementen. Dat betekent meer groen en er wordt bij de materiaalkeuze gekeken of deze duurzaam zijn geproduceerd. Het station krijgt een nieuw gezicht: uitnodigend en met heel veel aandacht voor de reiziger.
Bron:Prorail.  Bekijk de foto’s in Spits