Nederlandse Spoorwegen heeft ook klachten over Prorail

Advertentie

NS met twee klachten over ProRail naar NMa/VervoerkamerDe eerste klacht betreft de voor de nieuwe dienstregeling door ProRail aan NS ter beschikking gestelde capaciteit om treinen te rijden. Circa 120 ritten per week moeten hierdoor vervallen. Daarnaast is NS onaangenaam getroffen door een onverwachte verhoging van de tarieven voor toegang tot het spoor met maar liefst € 28,6 miljoen. Een tweede klacht aangekondigd bij de NMa/Vervoerkamer. Het betreft een plotseling eenzijdig opgelegde verhoging met € 28,6 miljoen van de tarieven voor toegang tot het spoor.NS heeft besloten een klacht in te dienen bij de NMa/Vervoerkamer inzake het optreden van ProRail bij het verdelen van de capaciteit nodig voor het rijden van de dienstregeling 2008. NS is niet tevreden met deze verdeling gezien de nadelige gevolgen voor de reizigers, maar kan op dit moment niet anders dan de ter beschikking gestelde capaciteit als uitgangspunt nemen voor de nieuwe dienstregeling die op 9 december 2007 ingaat. Hierdoor kunnen per week ongeveer 120 treinritten van NS niet rijden, vooral in de late avond, de nacht en de vroege ochtend. NS is er van overtuigd dat in deze capaciteitsverdeling de doorlopen procedure en de opstelling van ProRail allesbehalve optimaal en juist zijn geweest. Met name door NS aangedragen alternatieven voor de verdeling hebben onvoldoende aandacht gekregen.
Een tweede klacht aangekondigd bij de NMa/Vervoerkamer. Het betreft een plotseling eenzijdig opgelegde verhoging met € 28,6 miljoen van de tarieven voor toegang tot het spoor. De verhoging treft specifiek het ‘hoofdrailnet’ en zou volgens ProRail te maken hebben met hogere kosten voor het uitvoeren van onderhoudswerk. De verhoging door ProRail vindt plaats vlak voor de afsluiting van de nieuwe toegangsovereenkomst 2008. NS betaalt op basis van de afgesproken tarieven voor het gebruik van het spoor over het jaar 2007 een bedrag van circa 146 miljoen euro. Dit bedrag zou met de contractueel overeengekomen indexering in 2008 stijgen tot 151 miljoen euro. Met de plotselinge extra tariefverhoging van 20% zouden de kosten voor het gebruik van het spoor volgend jaar oplopen tot bijna 180 miljoen. NS acht deze tariefsverhoging voor het gebruik van het spoor onacceptabel.