Nederlandse spoor groeit met 15 km

Advertentie

Het Nederlandse spoorwegnet is vanaf deze maand weer een stukje langer; vijftien kilometer om precies te zijn. Eind oktober wordt de nieuwe spoorinfrastructuur op de tweede Maasvlakte in gebruik genomen. Het nieuwste stukje Nederland is voorzien van 7,5 kilometer dubbelspoor. Een megaklus die in anderhalf jaar tijd is uitgevoerd, binnen budget, tijd en scope. Naast spoor zijn er ook relaishuizen, beveiligingsapparatuur, telecommunicatie en voeding aangelegd. Om dit alles goed op elkaar aan te sluiten is 360 kilometer aan kabels gelegd. In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam was ProRail directievoerder over de aanleg van de spoorinfrastructuur. De aannemerscombinatie BAVO (Volker Rail en BAM Rail) voerde het werk uit. De tweede Maasvlakte is de uitbreiding van de Rotterdamse haven. De grote terminals die hier komen vormen straks het begin- en eindpunt van containertreinen die de haven verbinden met economische centra door heel Europa. De terminals krijgen een eigen railterminal voor een optimale verbinding met het spoornetwerk. In de huidige Rotterdamse haven gaat 9 procent van de goederen over het spoor. Het Havenbedrijf wil in de toekomst 20 procent van alle goederen via het spoor vervoeren. de tekening toont het sporenplan rond 2030. Bron: ProRail – Tekening: Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V.