Mol-Hasselt in 2022 elektrisch

Advertentie

In 2022 rijden op de lijn Mol-Hasselt van de Belgische Spoorwegen (NMBS) elektrische treinen. Op 21 maart jongsteleden gaven federaal minister Mobiliteit Francois Bellot en zijn Vlaamse collega Ben Weyts – samen met diverse andere hoogwaardigheidsbekleders – in Leopoldsburg het startsein van de elektrificatie van dit traject. Het wordt de laatste stap om de reizigerslijnen van het Limburgse spoorwegnet volledig ‘onder de draad’ te brengen.

Het begin van de werkzaamheden bestond uit het aanbrengen van een dwarsverbinding tussen de eerste nieuwe bovenleidingpalen in het station van Leopoldsburg. In totaal moeten er 1250 nieuwe bovenleidingmasten worden geplaatst op  ‘spoorlijn 15’- zoals het traject in België wordt aangeduid. Hiervoor is zo’n 1 400 ton staal nodig. De spoorweg is 38 kilometer lang. Mol zelf is al aangesloten op het elektrische net van de NMBS. Er rijden al doorgaande treinen naar Antwerpen.

Infrabel werkt ook aan de elektrificatie van Mol naar Hamont (een eventuele doortrekking van het reizigersvervoer via Budel naar Weert staat thans ook in de belangstelling).

Negen bruggen

De elektrificatie omvat meer dan alleen het aanbrengen van een bovenleiding. In Leopoldsburg en op de grens van de plaatsen Houthalen en Zolder worden twee nieuwe tractieonderstations gebouwd. Zij zetten hoogspanning om in de gangbare 3000 volt gelijkstroom voor het Belgische treinverkeer. In Hasselt komt bovendien een zogenaamde ‘sectioneerpost’, die zorgt voor een efficiënte stroomverdeling, waardoor de energie uit de bovenleiding beter kan worden benut.

Verder moeten onderweg vier bruggen in Beringen en Zolder worden verhoogd, terwijl de leuningen van vijf andere exemplaren aangepast moeten worden. Infrabel maakt van de gelegenheid gebruik de brug over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen grondig te renoveren en enige wissels in Mol te vernieuwen. De kosten van de elektrificatie bedragen 54,7 miljoen euro. Als over drie en een half jaar het werk klaar is en de testen zijn afgerond zullen in december 2022 de eerste elektrische treinen tussen Hasselt en Mol rijden.

Bij foto’s: – Start van de werkzaamheden in Leopoldsburg (foto’s Infrabel – Grégory De Leeuw)

Mol zelf is al aangesloten op het elektrische net; een trein uit Antwerpen komt net aan (foto Hans van Lith)