Mol-Hamont elektrisch…en dan door naar Weert?

Advertentie

Met het plaatsen van de eerste bovenleidingmast in Hamont startte Infrabel – de tegenhanger van onze ProRail- 23 augustus 2018 met de elektrificatie van het traject Mol-Hamont in de Limburgse Kempen (B). Dit is het laatste stuk van de directe (elektrische) verbinding met Antwerpen, dat nu nog met dieseltreinen wordt geëxploiteerd. In 2020 moeten ook hier de eerste elektrische treinen rijden. De spoorweg loopt van Hamont, via de Nederlandse grens bij Budel door naar Weert. In België zowel als in Weert bestaat de wens de elektrificatie daarheen door te trekken en het doorgaande reizigersverkeer – na vele jaren – weer te herstellen.
De Federale Minister van Mobiliteit Francois Bellot liet weten dat de federale regering een bedrag van € 4,3 miljard beschikbaar had gesteld voor strategische infrastructuurwerken, waaraan inmiddels nog eens € 1 miljard was toegevoegd. Dat bedrag bood ruimte voor, onder andere, de elektrificatie van Hamont – Mol, als sluitstuk van ‘lijn 19’ vanuit Antwerpen. Deze was al in 2015 tot Mol ‘onder de draad’ gebracht. Luc. Lallemand, CEO van Infrabel, legde de genodigden vervolgens uit dat de elektrificatie de capaciteit van het traject zou vergroten. Bovendien zal deze tractievorm lagere exploitatiekosten met zich meebrengen voor de NMBS en tevens mogelijkheden bieden van meer comfort aan de reizigers door de inzet van moderner materieel.
Hij sprak zijn tevredenheid uit over de samenwerking met officiële instanties en verwachtte dat de werkzaamheden op het geplande tijdstip klaar zullen zijn omdat er geen extra problemen in het verschiet liggen.

Drie nieuwe onderstations
De lijn van Hamont naar Mol is 33 kilometer lang en in totaal worden er zo’n 830 bovenleidingmasten geplaatst met een onderlinge afstand van vijftig meter. Daarnaast moet er 200 kilometer kabels en draden voor de bovenleiding worden gelegd. Er zijn drie nieuwe onderstations nodig die in Lommel, Neerpelt en Hamont worden gebouwd en ingericht. Ook enige werkzaamheden aan sporen en wissels zijn noodzakelijk en van zes bruggen dienen de leuningen te worden aangepast. Het totale project kost € 47,5 miljoen, waarvan 40% betaald wordt uit Europese subsidies. Na afronding van de werkzaamheden volgen nog de nodige controles, waarna het direct treinverkeer met Antwerpen een aanvang neemt.
Onder het toeziend oog van de minister, de CEO van Infrabel, diverse burgemeesters van de gemeenten langs de lijn naar Mol en de genodigden, hees een kraan daarna de eerste bovenleidingmast op. Medewerkers van Strukton Rail NV, de firma die diverse werkzaamheden uitvoert, zetten hem vervolgens op de juiste plaats op het perron van Hamont. Minister Bellot controleerde vervolgens met een waterpas of hij wel precies loodrecht stond!

Naar Weert?!
Diverse Belgische genodigden spraken tegenover ‘Treinennieuws’ de wens uit de elektrificatie vanaf Hamont, via Budel, door te trekken naar Weert. Op deze manier zou het reizigersverkeer tussen de plaatsen en steden in de Belgische Kempen met Weert kunnen worden hersteld en was deze laatste gemeente gemakkelijker bereikbaar. Volgens hen bestond die wens ook in Weert zelf! Namens wethouder Wendy van Eijk – die verkeer en vervoer in haar portefeuille heeft – werd dit door de woordvoerder van Weert bevestigd. De doortrekking van de elektrificatie is in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen *) en op de begroting is hiervoor een bedrag gereserveerd. Uiteraard zouden ook de provincie en het Rijk een bijdrage moeten leveren. Voorts moet er een vervoerder gevonden worden, aldus de woordvoerder.

Over een mogelijke oplossing de Belgische trein uit Antwerpen gewoon te laten doorrijden, wilde hij niet speculeren. De Nederlandse staatssecretaris van vervoer en infrastructuur zou nu de nodige stappen moeten nemen, om de verwezenlijking van dit project samen met de Belgen op gang te brengen.
– – – – – – –
*) Dit staat geheel los van de eventuele gedachten over de IJzeren Rijn

Fotobijschriften:
1. De kraan hijst de eerste mast op
2. Plaatsing op het perron
3. Minister Bellot controleert met de waterpas of de mast wel loodrecht staat
4. Genodigden en pers kijken toe vanaf het plateau van de montagewagen

Tekst en foto’s: Hans van Lith/Voorburg