Moderne Trams – deel 2

Advertentie

Moderne Trams deel 2 jpgWij hebben het eerste deel, dat in 2013 van “Moderne Trams” is uitgekomen nooit ontvangen. Dat is de reden dat u op Treinennieuws.nl geen aankondiging of recensie heeft kunnen lezen. Maar als deel 1 net zo goed is als deel twee, raden wij u aan ook deel 1 te bestellen bij de uitveger Alk. Was deel één geheel gewijd aan de ontwikkeling van de moderne vierassige tram in de wereld, volgt nu deel 2 waarin de overige trams van dit type worden besproken. Daarin vervult de vroegere Sovjet Unie een speciale rol. In dit immens grote land werden vanaf 1933 zo’n 25.000 vierassers gebouwd, die uitgebreid worden besproken en afgebeeld. In dit deel wordt verder de gelede trams op vaste onderstellen en die met de geleding op draaistellen besproken. Dit type tram met een capaciteit van 150 tot 350 passagiers heeft in Europa de tram als massavervoermiddel gered.Dit kloeke boek toon met ruim 600 nog niet eerder getoonde kleurenfoto’s de moderne tram aan het werk in de dagelijkse dienst. Vormde in deel 1 de PCC-car onmiskenbaar een mijlpaal in de tramontwikkeling, nu in deel 2 vervult voornamelijk de Düwag-gelede tram uit 1956 deze rol: zonder dit type tram was de verdere ontwikkeling ondenkbaar. Het hoe en waarom van deze ontwikkeling worden uiteengezet en uitgebreid geïllustreerd. Volgens ons een mooi verdagscadeau of misschien iets voor onder de Kerstboom. Bestellen kunt bij de uitgever Alk of bij BOL Hier te klikken.

Moderne Trams deel 2

Afmeting:    21 x 29,7
Omvang:     336 pagina’s
Uitvoering: Geheel in kleur
Auteur:        F. van der Gragt – A. Reuther – W. Wolf
ISBN:           9789060133439
Prijs:            € 39,90