Minister Eurlings: ‘NS en ProRail vanaf 1 januari 2008 sturen op prestaties’

Advertentie

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat NS en ProRail vanaf 1 januari 2008 sturen op prestaties (outputsturing). Op basis van de toets die de Holland Consulting Group (HCG) de afgelopen maanden heeft uitgevoerd, concludeert minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat dat ProRail voldoet aan de eisen voor outputsturing.
Hoewel NS nog niet volledig voldoet aan de eisen vindt hij het belangrijk om ook NS te sturen (en af te rekenen) op prestaties. De Minister heeft NS verzocht om in het vervoerplan concrete maatregelen te treffen waardoor het bedrijf medio 2008 aan de eisen kan voldoen. De minister wil dat in de beoordeling van de prestaties van NS en ProRail de mening van de klanten –– reizigers en vervoerders – een prominente plaats krijgt.
In de vervoerconcessie (NS) en in de beheerconcessie (ProRail) is vastgelegd dat beide bedrijven per 1 januari 2008 overgaan op sturing op prestaties. Voorwaarde daarvoor is dat ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld. Zo moeten de bedrijven onder andere weten welk verband er is tussen hun operationele doelen, de eigen activiteiten en de prestaties. Zij moeten hun bedrijfsvoering daarop hebben ingericht. Voor outputsturing is het ook van belang dat NS en ProRail goede indicatoren hebben ontwikkeld om hun prestaties te meten.
Door outputsturing kunnen NS en ProRail meer dan voorheen zelf bepalen met welke activiteiten ze de afgesproken kwaliteitseisen bereiken. NS en ProRail spreken jaarlijks met de minister van Verkeer en Waterstaat af welke prestaties zij gaan leveren. De kwaliteit van NS komt onder meer tot uitdrukking in het serviceniveau aan de reiziger en het op tijd laten rijden van de treinen. Bij ProRail gaat het onder meer om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur. Outputsturing biedt de Minister een goede basis om de komende jaren heldere en afrekenbare afspraken te maken over de prestatieniveaus en de ontwikkeling daarvan. Uitgangspunt is dat die prestaties elk jaar verbeteren.
HCg is van mening dat ProRail over kan gaan op outputsturing. Ook NS kan volgens HCG overgaan op outputsturing, maar dit bedrijf moet nog wel een aantal verbeteringen doorvoeren. De minister heeft NS gevraagd om in het vervoerplan2008 met een aanvullend pakket van concrete maatregelen te komen voor de noodzakelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Na de zomer van 2008 beoordeelt Eurlings opnieuw of NS aan de eisen voldoet.
Voor outputsturing is het ook van belang dat NS en ProRail goede indicatoren hebben om hun prestaties te meten. HCG stelt dat ProRail kan worden aangestuurd met de indicatoren waarover het bedrijf nu beschikt. Bij het bepalen van de prestaties moet ProRail volgens HCG wel meer kijken naar wat die prestaties voor de klanten betekenen. Eurlings voegt daaraan toe dat hij wil dat ProRail in 2008 met dit verbeterpunt rekening houdt bij de verdere ontwikkeling van de indicatoren voor beschikbaarheid èèn betrouwbaarheid van het spoor. Tot slot wil de Minister dat NS, samen de consumentorganisaties in het Locov, een indicator ontwikkelt voor reizigerspunctualiteit. Lees eventueel ook het Kamerstuk.