Met de metro naar het strand

Advertentie

Het voormalige station Hoek van Holland Strand ligt er verlaten bij.

De toekomstige metrolijn van Schiedam naar Hoek van Holland, mag worden doorgetrokken tot vlakbij het strand. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van bezwaren van omwonenden. Het nieuwe station Hoek van Holland Strand zal naar verwachting in 2021 klaar zijn. Dit (late) tijdstip heeft te maken met de vertraging die de ombouw van de spoorweg naar Hoek van Holland tot metrolijn heeft opgelopen. Al in september 2017 had de metro tot het ‘grote’ station in ‘de Hoek’ moeten rijden, maar door tegenvallers wordt dat wel december 2018.

Op 23 februari 2017 stelde de Rotterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland Spoorverlenging’ vast. Het vroegere NS-station Hoek van Holland Strand ligt op ongeveer 1200 meter van de kust verwijderd, een afstand die de badgasten in de praktijk te voet moesten afleggen. Al of niet zeulend met strandstoelen of etenswaren…. Om de zee beter bereikbaar te maken – en de reistijd vanaf Schiedam te bekorten – werd een doortrekking van de nieuwe metrolijn tot bij het strand gepland, met een eindstation aan het Zeeplein in Hoek van Holland. In Schiedam komt een aansluiting op de bestaande metrolijn naar Nesselanden, zodat zo een directe verbinding ontstaat tussen Rotterdam en het Noordzeestrand. Het nieuwe traject kan naar verwachting ook bijdragen aan de ontwikkeling van Hoek van Holland tot belangrijke badplaats.
Bezwaren
Diverse omwonenden twijfelden echter aan het nut van de verlenging omdat deze maar een deel van het jaar gebruikt zal worden. Zij gingen in beroep bij de Raad van State. Pendelbusjes zouden de passagiers volgens hun wel kunnen opvangen… Bovendien vreesden diverse mensen overlast. De een was bang voor hinderlijke trillingen en schade aan zijn huis, een ander voorzag gevaren omdat het nieuwe station niet berekend zou zijn op grote aantallen passagiers. Geplande gelijkvloerse kruisingen van de metro met de Strandboulevard en de Strandweg zouden de verbinding onveiliger maken. Bovendien zou de overweg in de Strandweg de bereikbaarheid van de nabije huizen voor hulpdiensten en bewoners belemmeren. Dit bezwaar zou weggenomen kunnen worden door de bouw van een tunnel, aldus de omwonenden (kosten € 19 miljoen!). Verder werd gevreesd voor geluidshinder door de bellen van de overwegen, door het rijden van de metrostellen over de rails en door het wegverkeer op de overwegen. Om enkele van de aangedragen punten te noemen…

Ongegrond
De Raad van State liet de bezwaren door diverse technische bureaus uitgebreid onder de loep nemen. Soms bleken de ingediende bezwaren gewoon niet houdbaar of kleefden aan gewenste oplossingen weer andere bezwaren, soms – zoals bij de overwegen – zouden geplande extra veiligheidsmaatregelen afdoende zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad kwam na bestudering van de stukken tot de eindconclusie dat de ingediende beroepen ongegrond waren. Op 15 augustus 2018 werd dit oordeel ‘in het openbaar uitgesproken’. Tekst en foto: Hans van Lith – Wil je meer weten hier even klikken.