Mens, durf te zweven is mens gaat zweven.

Advertentie

Treinennieuws.nl weekend editie

Wouter van Gessel heeft na aanleiding van een artikel in de VPRO gids van vorige week een tegenartikel geschreven.  Hij heeft hierop van de VPRO geen reactie gekregen. Omdat treinennieuws.nl altijd probeert nieuws te publiceren lees je zijn reactie hier.

Als je als deelnemer van een wielerwedstrijd in de Tour de France of Giro vele kilometers voor ligt op je opponenten en vervolgens één meter voor de finish afstapt en de fiets aan de kant smijt, dan zal er alleen maar ongeloof zijn. Zo´n gebeurtenis is het verhaal van de Duitse zweeftrein Transrapid. Vanuit dat perspectief is de conclusie anderhalf miljard belastinggeld aan het zweeftreinproject verspild belastinggeld gegeven in het artikel Mens, durf te zweven een juiste conclusie. Echter met een testbaan worden vele voorwerpen in en op de baan en voertuig uitvoerig getest. Als geheel heeft de Transrapid dan wel geen functie gekregen in Duitsland, maar alle kennis die verzameld is heeft wel zijn weg gevonden in onder andere de bouw van bruggen, spoorinfra, reinen en liftenbouw. Vanuit dat perspectief is het geld allang weer terug door belasting op goederen en diensten. Duitsland heeft dan wel voor de finish afgehaakt, maar de rede zit hem vooral in de kosten van de hereniging van Duitsland en de kredietcrisis. Duitsland is ook niet met een alternatief gekomen om de huidige iets wat verwaarloosde infra te verbeteren.
In het artikel werd ook ingegaan op het tragische ongeluk in Lathen. Ondanks de tragiek heeft het ongeluk aangetoond dat de Transrapid zweeftrein wel degelijk veilig is. Zeker in vergelijking met conventionele treinen waar een single point of failure al lijdt tot desastreuze gevolgen voor voertuig, inzittenden, infra en omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar de treinramp in Enshede waar een ICE door een defecte wielband, ontspoorde, de infra over een behoorlijke afstand vernielde, de verschillende rijtuigen schaarde en daarmee de gehele trein vernielde en tevens de omgeving in gevaar bracht. Het Transrapid ongeluk waarbij de Transrapid met 162 km-uur op een onderhoudskarretje botste heeft aangetoond dat alleen de voorste rijtuig vernield is. De infrastructuur is niet beschadigd, de omgeving is niet in gevaar gebracht. Dit allemaal op een testbaan waar helaas de onderhoudswagen niet aangesloten was op het beveiligingssysteem zoals een auto op een overweg ook geen deel uitmaakt van de spoorbeveiliging.
Het ongeluk in Lathen was niet de doodsteek geweest van Transrapid. Na het ongeluk werd de negende Transrapid gebouwd volgens de nieuwste inzichten en technieken die door geen enkel land geëvenaard is. Tenerife had interesse getoond voor dit voertuig en Transrapidsysteem, maar door de kredietcrisis dit plan niet verder uitgerold.
In München waar de Transrapid 09 tussen Haubtbahnhof en luchthaven zou gaan (zweven) is de nek omgaan door een sterke milieulobby die ironisch nu aangeeft dat ze snelle treinverbindingen wil tussen grote steden als alternatief voor het vliegtuig.
In Shanghai zweeft nu de enige Transrapid met succes betrouwbaar en ongevoelig voor weersinvloeden tussen de luchthaven en een buitenwijk. Het plan was om het traject verder te verlengen, maar Beijing heeft Shanghai teruggeroepen om de machtspositie van Shanghai te beteugelen. China heeft wel degelijk plannen om de Transrapid verder te ontwikkelen, maar Duitsland heeft dat altijd tegengegaan. Nu patenten gaan aflopen en China met de Shanghai Transrapid voldoende kennis heeft opgebouwd en zelfs een eigen Transrapid hebben gebouwd zal de Transrapid wel degelijk verder ontwikkeld worden. Sterker nog. China is in een wedloop met Japan voor de snelste zweeftrein. Het snelheidsrecord voor de snelste trein is nu van de Japanse JR maglev die 602 km uur gezweeft heeft.
In het spectrum van geleide transport heeft de zweeftreintechniek zoals de Transrapid niet alleen waarde voor snelle treinen, maar ook voor metro´s in de steden. In China, Japan en Zuid Korea zijn dan ook langzame zweeftreinen die met succes hun taak uitoefenen.
De ontwikkelingen staan dus niet stil. Naast snelle en langzame zweeftreinen kun je de techniek ook toepassen in liften en roltrappen.
Ook de beste fietser is ooit een paar keer gevallen voordat het een wedstrijd renner werd. Dus ook in de ontwikkeling van de zweeftrein zal er nog vaak gevallen, maar ook weer opgestaan worden. En in Azië zijn ze hard op weg om de Transrapid zweeftrein verder te gebruiken. In Shanghai heb je de SMT Maglev die gebaseerd is op de Transrapid 08. Na aanleiding van dit type voertuig hebben ze een eigen model ontwikkeld. In Japan heb je de JR Maglev. Een hogesnelheidsmaglev die in 2027 operationeel wordt voor reizigers en het wereldrecord van 602kmuur heeft staan en de Limino lagesnelheidsmaglev. Verder heb je de Lagesnelheidsmaglevs zoals de Incheon Airport maglev in Korea, Urbane metro maglevs in Beijing en Changsha die nu aantonen dat maglevaandrijving volwassen is geworden.
Niet alleen in Azië gaat men door. Ook in Nederland heeft de Transrapid zeker zijn waarde. Stichting Freedom of Mobility ziet kansen voor de Transrapid 09 als vervanger van de huidige Intercity en hogesnelheidstreinen. Een Transrapid is ondanks zijn hoge snelheid geen hogesnelheidstrein, maar een intercitymetro die wel alle grote steden en de bestaande 5 luchthavens in Nederland hoog frequent kan aandoen en toch een reistijd winst kan hebben met een factor 2 tot 5 en waar de fiets gewoon meegenomen kan worden. Vele reizigers kunnen het dus dagelijks gebruiken tussen alle stations. Nederland zal dan ook een echte Metropool worden waar de Nederlandse industrie kan profiteren van de ontwikkeling van de Transrapid.
Natuurlijk hoor je ook veel geluiden dat de Hyperloop de toekomst heeft. Een capsule in een buis die eventueel via het maglev principe een versnelling kan krijgen, echter ook de Hyperloop zal uiteindelijk evalueren naar een Transrapidtrein.
Van 5 tot 8 september is er de Internationale Maglev Conference in Sint Petersburg. Op dit congres worden de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden gepresenteerd en besproken. Het verhaal van de Transrapid gaat dus gewoon door.
Wouter van Gessel
Lid International Maglev Board,
Voorzitter van Stichting Freedom of Mobility.