Nieuwe locomotief “Maxima” ligt op schema

Advertentie

Deze nieuwe – op dit moment sterkste – locomotief, de Maxima 40CC, werd als eerst getoond op de internationale spoorwegbeurs Innotrans in Berlijn. De certificering van deze nieuwste locomotief van Duitse firma Voith ligt op schema. De loc wordt onder andere via leasemaatschappij Ox-traction uit Roosendaal op de markt gebracht. De Maxima 40CC ondergaat momenteel een reeks van tests en metingen om toelating in Duitsland te verkrijgen. Dit wordt volgens planning begin 2008 afgerond. Er zijn twee belangrijke tests uitgevoerd die de moeite waard zijn om te vermelden. Producent Voith heeft het frame van de locomotief getest op extreme druk en spanningen. Zo is getest met een ballast van 120 ton om daarmee de toekomstige praktijkbelasting te kunnen simuleren. Ook is getest met een lengte lading van 2000kN en een druk op het frame van 4000kN. Uit de tests is gebleken dat het frame niet is beschadigd en voldoet aan de eisen volgens EN12663 en EN15227. Er zijn ook remtesten uitgevoerd volgens UIC normen 540 en 541. Daarbij is o.a. gekeken naar de remkracht en reactietijd. Ook hier is gebleken dat de Maxima voldoet aan de internationale eisen. Het certificeringproces voor de toelating in Duitsland ligt goed op schema en wordt naar verwachting begin 2008 afgerond. Ook de certificering voor toelating in België, Tsjechië, Polen en Nederland is inmiddels gestart. De toelating in Frankrijk krijgt ook hoge prioriteit.
Dit proces kan enorm versneld worden als geprofiteerd kan worden van de wederzijdse erkenning van de toelatingsprocedures voor rollend materieel. Dit moet het mogelijk maken dat rollend materieel dat in één Lidstaat van de EU een uitgebreide certificering heeft ondergaan ook in de andere EU landen automatisch wordt toegelaten. De Europese Commissie heeft hiertoe een voorstel gedaan in december 2006. Ox-traction overweegt om het veiligheidssysteem ERTMS-level 2 te bestellen als een standaard voorziening in de locomotieven. Hiermee kan voldaan worden aan de inzetbaarheid van het materieel en de groeiende vraag vanuit de markt. Foto’s: Voith Turbo .  Voor meer informatie klik hier