Marjan Rintel volgt Roger van Boxtel op als president-directeur NS

Advertentie

Directeur operatie Marjan Rintel start per 1 oktober 2020 als president-directeur van NS en vervangt daarmee Roger van Boxtel die, voor een goede overdracht, zal aanblijven tot 30 september 2020.

Marjan Rintel

Op voordracht van de Raad van Commissarissen heeft de minister van Financiën, de heer Wopke Hoekstra, Marjan Rintel benoemd tot president-directeur van NS. Rintel is sinds november 2014 werkzaam bij NS. Als directeur Operatie en lid van de Raad van Bestuur is zij momenteel verantwoordelijk voor alle operationele vervoers- en onderhoudsactiviteiten in Nederland. Rintel heeft veel kennis van het leiden van complexe operationele en logistieke processen met grote maatschappelijke impact. Daarnaast heeft zij ruime commerciële en bestuurlijke ervaring.
Gerard van de Aast (voorzitter RvC): “Met Marjan Rintel kiest NS voor een bestuurder die het bedrijf, haar medewerkers en de reiziger tot in de haarvaten kent. Marjan heeft NS de afgelopen jaren met veel energie naar uitstekende operationele resultaten geleid. Wij zijn blij dat Marjan NS wil gaan leiden en het bedrijf samen met de medewerkers in binnen en buitenland verder wil ontwikkelen tot een breed mobiliteitsbedrijf dat de reiziger centraal blijft zetten.”

Marjan Rintel: “Ik ben trots op de resultaten die we met alle NS’ers de afgelopen jaren voor onze klanten hebben bereikt. En daarnaast heb ik een sterk geloof in de missie van NS om Nederland bereikbaar te houden voor iedereen. Ik realiseer me dat we door de huidige crisis in hele andere tijden zitten, dat motiveert mij extra om te werken met energie en passie aan de grote maatschappelijk bijdrage die NS voor Nederland levert. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van onder andere mobiliteit, woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid. Ik kijk ernaar uit om in de rol van president-directeur samen met mijn NS collega’s een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze vraagstukken.”

Opvolging Van Boxtel

Roger van Boxtel trad in de zomer van 2015 aan als president-directeur van NS. Zijn belangrijkste opdracht was om het vertrouwen in NS te herstellen. Van Boxtel heeft met de Raad van Bestuur de afgelopen jaren rust en focus in het bedrijf teruggebracht en de prestaties sterk verbeterd. Zo voldeed NS in 2019 op alle onderdelen aan de concessie-afspraken met het ministerie van I en W. De klanttevredenheid was in 2019 de hoogste ooit.
Roger van Boxtel: “Met groot plezier mocht ik de afgelopen 5 jaar aanvoerder zijn van het geelblauwe NS-team. Een oer-Hollands bedrijf met gemotiveerde en betrokken medewerkers. Ik ben onder de indruk van de resultaten die geboekt zijn op onze stations, in de treinen, de werkplaatsen. En dit alles voor onze reizigers. Dank voor het vertrouwen dat ik van iedereen kreeg. Vol overtuiging draag ik de sleutel van de dagelijkse leiding over aan Marjan Rintel. Ik ben héél blij met deze interne benoeming van de eerste vrouwelijke president-directeur van NS”

Gerard van de Aast (voorzitter RvC): “Roger van Boxtel heeft NS niet alleen door een turbulente tijd geleid, maar ook weer op de kaart gezet als betrouwbare mobiliteitspartner. NS is hem zeer veel dank verschuldigd. Onder de leiding van Van Boxtel is een nieuwe strategie uitgezet, duurzaamheid en internationaal treinvervoer op de agenda gekomen en de focus weer gelegd op de reiziger. Daarnaast was Van Boxtel een boegbeeld van NS en geliefd onder de medewerkers.”

De Centrale Ondernemingsraad van NS

De Centrale Ondernemingsraad van NS heeft positief geadviseerd over de voordracht van Marjan Rintel. Rintel ontvangt een vast jaarsalaris dat past binnen het geaccordeerde beloningsbeleid. Zij ziet, net als de overige leden van de Raad van Bestuur, vrijwillig af van de variabele component in haar beloning. Ook in haar eerdere functie bij NS zag zij hier vrijwillig van af. De Raad van Commissarissen heeft de benoemingsprocedure opgestart voor de functie van Directeur Operatie die is ontstaan in de Raad van Bestuur als gevolg van de benoeming van Marjan Rintel.

Video reactie van Marjan Rintel

https://nieuws.ns.nl/marjan-rintel-benoemd-tot-nieuwe-president-directeur-ns/ 

Herbenoeming directeur Financiën Bert Groenewegen in Raad van Bestuur

De minister van Financiën heeft ook besloten om op voordracht van de Raad van Commissarissen Bert Groenewegen Directeur Financiën en lid van de Raad van Bestuur opnieuw te benoemen voor een volledige termijn van 4 jaar. Zijn eerste benoemingsperiode loopt af op 15 september 2020. De Centrale Ondernemingsgraad heeft positief geadviseerd over deze herbenoeming.