Laatste spoorwerken voor de Liefkenshoekspoorverbinding

Advertentie

lieftunnel aversInfrabel (de Belgische ProRail) is momenteel bezig met de laatste spoorwerken op het 16,2 km lange traject van de Liefkenshoek  spoorverbinding. Dit vormt een belangrijke mijlpaal in de realisatie van deze nieuwe, rechtstreekse goederenverbinding tussen Linker- en Rechteroever in Antwerpen. Het doel is een verdere verhoging van de spoorcapaciteit in de Antwerpse haven. Over minder dan 10 maanden, namelijk in december, kan de Liefkenshoek spoorverbinding in gebruik worden genomen.

Laatste spoor-, seininrichtings- en bovenleidingswerken

Sinds meer dan 1,5 jaar werkt Infrabel aan de aanleg van de sporen, de seininrichting en de bovenleidingen. Het betreft ongeveer 18 km aan sporen en bovenleidingen op bedding én 15,5 km aan sporen en bovenleidingen in de tunnels. Op het hele traject werden ook de vereiste seininrichtingswerken (onder andere de installatie van 50 seinen en 244 km aan kabels) uitgevoerd om zo de veiligheid van het spoorverkeer te garanderen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de spoorinfrastructuur in de geboorde tunnelkokers én op Antwerpen-Rechteroever. In een vorige fase werden de spoorwerken vanaf Bundel Zuid tot aan de bestaande spoortunnel onder het Waaslandkanaal op Linkeroever voltooid. De seininrichtings- en bovenleidingswerken worden afgerond tegen eind april.

Testen met het oog op de ingebruikname in december

Het einde van de spooruitrustingswerken vormt een belangrijke mijlpaal in het project. Vervolgens kan de nieuwe spoorinfrastructuur grondig worden getest, inclusief het Europese seininrichtingssysteem ETCS (European Train Control System). Ook de installatie van de verschillende veiligheidssystemen (zie verder*) wordt dit voorjaar uitgebreid getest. Vervolgens zal ook de onderlinge integratie van al deze technieken worden getest. Daarna zal Infrabel na de vereiste certificatie de Liefkenshoekspoorverbinding in december 2014 ter beschikking stellen van de spooroperatoren. Hiervoor dient de infrastructuurbeheerder de toelating tot ingebruikname te verkrijgen van DVIS (Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen).

Nieuwe spoorverbinding verbindt Linker- en Rechteroever

Het traject van de Liefkenshoekspoorverbinding (16,2 km) begint op Linkeroever (LO) in de sporenbundel “Bundel Zuid”. Een spoorbedding (6,7 km) verbindt dit vertrekpunt met de bestaande spoortunnel onder het Waaslandkanaal (1,2 km) die volledig werd aangepast en vernieuwd. Een open sleuf zorgt voor de verbinding met de vertrekschacht van waaruit de twee tunnelkokers onder de Schelde en het Kanaaldok werden geboord.

Voor de hulpdiensten komen er in totaal 14 evacuatieschachten en 13 tunnelverbindingen én de nodige toegangswegen. De spoortunnels zijn vervaardigd uit beton met een grote brandwerendheid. Ze worden ondermeer uitgerust met veiligheidssystemen* (o.a.  branddetectie, toegangsdetectie, camera’s, …), een RWA-ventilatiesysteem (Rook- en Warmte Afvoer) en een uniek automatisch schuimblussysteem. Het geheel van deze veiligheidsuitrustingen zal continu (24/7) worden aangestuurd en opgevolgd door de controlekamer in Antwerpen-Centraal.

Capaciteitsuitbreiding als steun voor de Antwerpse havengroei

Met de Liefkenshoekspoorverbinding beoogt Infrabel een stapsgewijze capaciteitsuitbreiding van de spoorinfrastructuur. Deze verbetert ook de verkeersstromen tussen het Deurganckdok en de Waaslandhaven (LO) én het rangeerstation Antwerpen-Noord (RO). Vanaf december 2014 zullen de goederentreinen immers via de Liefkenshoekspoorverbinding kunnen passeren. Heel wat goederentreinen zullen dan niet meer via de knelpunten (Kennedyspoortunnel + spooras Antwerpen-Berchem – Antwerpen-Schijnpoort) moeten omrijden. Zo komt er daar ook spoorcapaciteit vrij voor het reizigersverkeer.

Deze nieuwe spoorverbinding zorgt voor een ondersteuning van de groei van de Antwerpse haven (en zo ook van de economie) en past in de strategie van een optimale intermodaliteit tussen het spoor en het water. Infrabel wenst het aandeel van het spoorvervoer (de containertrafiek) in de Antwerpse haven verder te verhogen van de huidige 10% naar 15% tegen 2030.

Video