Kan de Lage Landenlijn van Arriva er toch komen?

Advertentie

ICE3-ARRIVAs
Foto montage: Wietze Boersma

De kranten en televisie staan er vandaag bol van. De regering heeft weer eens geblunderd. En wat voor een blunder. Een blunder met een stempeltje, met de verkeerde datum had kan vergaande consequenties hebben. Het lijkt er nu op dat een belangrijk obstakel voor Arriva (DB) is weggenomen voor de zogenoemde Lage Landenlijn, de treinverbinding van tussen Den Haag en de hoofdstad van België. De Nederlandse regering is een felle tegenstander van de Lage Landenlijn. De regering wil dat alleen NS het internationale treinverkeer verzorgt, omdat dit bedrijf actief is op het hoofdrailnet. Een internationale Arriva-trein zou tot verlies bij NS kunnen leiden.
De Europese Commissie besloot anders. “Per abuis is een onjuiste datum van ontvangst gestempeld op het besluit van de Commissie”, schrijft Timmermans in een brief die hij, mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Nederland wil de toegang tot de markt voor Arriva beperken en beroept zich op een richtlijn van de EU die inmiddels is ingetrokken. Sinds de zomer mag deze bepaling niet meer worden toegepast.
Lage Landenlijn
De kans dat Arriva nu met de zogenoemde Lage Landenlijn komt is groter geworden. De tweede spoorwegmaatschappij van Nederland wil, samen met de gemeente Den Haag, tussen Den Haag en Brussel gaan rijden. Die trein moet ook stoppen in Delft, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal. Tot nu toe weigerde staatssecretaris Mansveld met Arriva te praten over die lijn. De maatschappij is naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gestapt. In een reactie zegt Mansveld dat de rechter en de ACM nieuwe toetreders tot de markt moeten toetsen.
Arriva vindt het een “amateuristische fout” en noemt de bezwaarprocedure een “zoveelste krampachtige poging” van het kabinet om de NS de helpende hand toe te steken. Maar de uitkomst legt nog geen solide basis onder de Lage Landenlijn. “Daar is meer voor nodig.” Diverse bronnen.