Kampen houdt twee stations

Advertentie

De Kamperlijn blijft een treinverbinding. Wel krijgt het spoortraject de komende jaren een flinke opknapbeurt door elektrificatie van de lijn, de aanleg van meer haltes en een hogere frequentie. Daartoe hebben de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen besloten na een studie rond de vervoersopties bus, trein en tram. De uitbreiding vindt in verschillende fases plaats. Provinciale Staten en de gemeenteraden van Zwolle en Kampen nemen binnenkort een besluit over de voorstellen voor de aanpak van de Kamperlijn. Dit staat te lezen in de OVPro.nl Nieuwsbrief
De Kamperlijn wordt tussen 2015 en 2017 geëlektrificeerd en komen er een halte en een tunnel voor het autoverkeer bij de nieuwe halte. De tunnel is nodig om de verbinding tussen de verschillende wijken in Stadshagen te verbeteren en de veiligheid rond het spoor te garanderen. De snelheid van de trein gaat omhoog van 100 naar 130 tot 140 kilometer per uur. Daarnaast wordt naast de bestaande spoorbrug over de Blaloweg in Zwolle een fietsbrug aangelegd, waarmee de fietssnelweg tussen Zwolle en Kampen wordt verbeterd.
Meer haltes en hogere frequentie
Het afgelopen anderhalf jaar hebben de drie overheden de verschillende vervoersopties voor de Kamperlijn, te weten: bus, trein en tram bestudeerd en tegen elkaar afgewogen. Met de keuze voor de trein blijft volgens de overheden het doel om een kwalitatief goede verbinding tussen Zwolle en Kampen en de tussengelegen woon- en werkgebieden te realiseren, overeind. Met de halte in Stadshagen krijgen ook de inwoners van Stadshagen een directe aansluiting op het spoornet. Nadat de eerste fase is afgerond willen de provincie en de gemeenten Zwolle en Kampen de lijn verder ontwikkelen. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de eventuele aanleg van haltes bij Voorsterpoort, Werkeren en Kampen-Oost en de uitbreiding van de frequentie van twee naar vier keer per uur in latere jaren. Met de fasering in de verbetering van het spoortraject sluiten de provincie en gemeenten aan bij het tempo van de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de Netwerkstad Zwolle Kampen.
Kosten

De totale kosten van het project tot 2018 worden geraamd op ongeveer 25 miljoen euro. Daarvan neemt de provincie ruim 15 miljoen euro voor haar rekening voor het opwaarderen van de spoorverbinding en een bijdrage aan de tunnel. Voor het aanleggen van de halte Stadshagen, de autotunnel en de fietsverbinding over de Blaloweg reserveert de gemeente Zwolle negen miljoen euro. De gemeente Kampen betaalt 500.000 euro voor het aanpassen van het station Kampen.

Uit het onderzoek blijkt volgens de overheden dat de trein goed aansluit op de wens voor kwalitatief goed vervoer tussen Zwolle en Kampen. De elektrificatie van de lijn zorgt er volgens hen voor dat de exploitatiekosten en het energieverbruik omlaag gaan. Daarnaast verbetert de luchtkwaliteit en vermindert de geluidsoverlast in het gebied tussen Zwolle en Kampen. Daarnaast zorgt elektrificatie voor een kortere rijtijd, waardoor de reizigers sneller op de plek van bestemming zijn en een kwartierdienst in de toekomst mogelijk is.
Andere varianten

De busvarianten die in het onderzoek zijn meegenomen sluiten volgens de overheden niet goed aan op de kwaliteitseisen. De reistijd met de bus zou langer zijn en de bus is minder goed in staat om in de spits grote aantallen reizigers te vervoeren. Voor de tramvariant bleek uit de eerdere aanbestedingsronde dat deze in deze economische tijden niet haalbaar is en dat doortrekken van de tram naar de binnenstad financieel niet haalbaar is, waardoor de exploitatie onrendabel wordt.
Bron: OVPro.nl